budhìzam

budhìzam
budhìzam m, {{c=1}}v. {{ref}}budizam{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • budìzam — (budhìzam) m 〈G zma〉 fil. filozofsko moralni i duhovni nauk Siddhārthe Gautame Buddhe; učenje o spoznavanju svijeta i sama sebe nastalo u Indiji u 6. st. pr. Kr. raširilo se po istočnoj hemisferi …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • budizam — budìzam (budhìzam) m <G zma> DEFINICIJA fil. filozofsko moralni i duhovni nauk Siddhārthe Gautame Buddhe, učenje o spoznavanju svijeta i sama sebe nastalo u Indiji u 6. st. pr. Kr. raširilo se po istočnoj hemisferi ETIMOLOGIJA vidi Buddha …   Hrvatski jezični portal

  • budistički — budìstičkī (budhìstičkī) prid. DEFINICIJA koji se odnosi na budhizam i budiste SINTAGMA budistička meditacija prakticiranje mentalne koncentracije koja će kroz nekoliko stupnjeva voditi do konačnog cilja, tj. do duhovne slobode ETIMOLOGIJA vidi… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”