brôjnīk

brôjnīk
brôjnīk m 〈N mn -īci〉 mat. {{c=0}}dijeljeni broj, izraz ili funkcija u razlomku, djeljenik u razlomku (u razlomku 2/3 brojnik je 2){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • brojnik — brȏjnīk m <N mn īci> DEFINICIJA mat. dijeljeni broj, izraz ili funkcija u razlomku, djeljenik u razlomku (u razlomku 2/3 brojnik je 2, u a/b brojnik je a ako su a i b bilo koji realni brojevi, b različit od 0); brojitelj ETIMOLOGIJA vidi… …   Hrvatski jezični portal

  • bròjitelj — m 1. {{001f}}a. {{001f}}refer. onaj koji sada broji b. {{001f}}gener. onaj kojemu je zanimanje da broji; brojilac 2. {{001f}}tehn., {{c=1}}v. {{ref}}brojilo{{/ref}} 3. {{001f}}mat., {{c=1}}v. {{ref}}brojnik{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kráćēnje — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}kratiti{{/ref}} 2. {{001f}}uskraćivanje, odbijanje 3. {{001f}}mat. operacija kojom se brojnik i nazivnik dijele istim brojem; skraćivanje 4. {{001f}}lingv. postupak tvorbe nove riječi kraćenjem druge… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rázlomak — m 〈G ōmka, N mn ōmci〉 mat. brojčani izraz oblika ∆ {{001f}}nepravi ∼ mat. onaj kojem je vrijednost veća od 1, odn. razlomak kojem je brojnik veći od nazivnika (npr. 8/5); pravi ∼ mat. onaj kojem je vrijednost manja od 1, odn. razlomak kojem je… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skraćívānje — sr 〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}skraćivati{{/ref}} ∆ {{001f}}∼ razlomka mat. svođenje razlomka na oblik u kojem su brojnik i nazivnik relativno prosti brojevi, postiže se dijeljenjem brojnika i nazivnika njihovim najvećim zajedničkim djeliteljem… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skraćivanje — skraćívānje sr <gl. im.> DEFINICIJA v. skraćivati SINTAGMA skraćivanje razlomka mat. svođenje razlomka na oblik u kojem su brojnik i nazivnik relativno prosti brojevi, postiže se dijeljenjem brojnika i nazivnika njihovim najvećim… …   Hrvatski jezični portal

  • razlomak — rázlomak m <G ōmka, N mn ōmci> DEFINICIJA mat. brojčani izraz oblika SINTAGMA nepravi razlomak mat. onaj kojem je vrijednost veća od 1, odn. razlomak kojem je brojnik veći od nazivnika (npr. 8/5); pravi razlomak mat. onaj kojem je… …   Hrvatski jezični portal

  • nepravi — nȅprāvī prid. DEFINICIJA koji nije pravi; krivotvoreni, umjetni SINTAGMA nepravi korijen bot. korijen koji nastaje ukorjenjivanjem nadzemnih dijelova biljke; adventivni korijen; nepravi razlomak mat. razlomak kojemu je brojnik veći od nazivnika… …   Hrvatski jezični portal

  • kraćenje — kráćēnje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. kratiti 2. uskraćivanje, odbijanje 3. mat. operacija kojom se brojnik i nazivnik dijele istim brojem; skraćivanje 4. lingv. postupak tvorbe nove riječi kraćenjem druge riječi (auto/automobil)… …   Hrvatski jezični portal

  • brojitelj — bròjitelj m DEFINICIJA 1. a. refer. onaj koji sada broji b. gener. onaj kojemu je zanimanje da broji; brojilac 2. tehn., v. brojilo 3. mat., v. brojnik ETIMOLOGIJA vidi broj …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”