bròjčanī

bròjčanī
bròjčan|ī prid. {{c=0}}koji se odnosi na brojke, numerički
∆ {{001f}}{{/c}}∼a snaga/∼i sastav/∼o stanje (i sl.) {{c=0}}sastav/stanje/snaga izražen u brojevima{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • brojčani — bròjčanī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na brojke, numerički SINTAGMA brojčani sastav/brojčano stanje/brojčana snaga [b] (i sl.)[/b] sastav/stanje/snaga izražen u brojevima ETIMOLOGIJA vidi broj …   Hrvatski jezični portal

  • navŕšiti — navŕši|ti (se) svrš. 〈prez. nàvr̄šīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. nàvr̄šen〉 1. {{001f}}(uz brojčani izraz) napuniti određeni broj godina na određeni dan, dostići određenu dob (u godinama) [∼ti trideset godina/tridesetu] 2. {{001f}}(se)… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • navršiti — navŕšiti (se) svrš. <prez. nàvr̄šīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. nàvr̄šen> DEFINICIJA 1. (uz brojčani izraz) napuniti određeni broj godina na određeni dan, dostići određenu dob (u godinama) [navršiti trideset godina/tridesetu] 2.… …   Hrvatski jezični portal

  • dı̏gitālnī — dı̏gitāln|ī prid. 1. {{001f}}koji pokazuje mjere i veličine brojevima; brojčani, numerički [∼a štoperica; ∼i radio] 2. {{001f}}koji se odnosi na prste i tipke 3. {{001f}}inform. onaj koji podatke ima zapisano u obliku elektronskih bitova, binarno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • numèričkī — numèričk|ī prid. koji se odnosi na broj ili brojeve, koji je u obliku brojeva; brojni, brojčani ∆ {{001f}}∼a analiza mat. grana matematike koja se bavi numeričkim rješavanjem problema nastalih u drugim granama matematike; u primjeni omogućuje… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rázlomak — m 〈G ōmka, N mn ōmci〉 mat. brojčani izraz oblika ∆ {{001f}}nepravi ∼ mat. onaj kojem je vrijednost veća od 1, odn. razlomak kojem je brojnik veći od nazivnika (npr. 8/5); pravi ∼ mat. onaj kojem je vrijednost manja od 1, odn. razlomak kojem je… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razlomak — rázlomak m <G ōmka, N mn ōmci> DEFINICIJA mat. brojčani izraz oblika SINTAGMA nepravi razlomak mat. onaj kojem je vrijednost veća od 1, odn. razlomak kojem je brojnik veći od nazivnika (npr. 8/5); pravi razlomak mat. onaj kojem je… …   Hrvatski jezični portal

  • narativan — nȁratīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA pripovjedan, pripovjedački, koji je u obliku priče, izlaganja SINTAGMA narativni izvještaj dio statističkog, financijskog ili sl. dokumenta u kojem su brojčani rezultati prepričani i objašnjeni… …   Hrvatski jezični portal

  • oktalan — òktālan <odr. lnī> prid. DEFINICIJA koji sadrži broj osam SINTAGMA oktalan brojčani sustav mat. inform. brojevni sustav kojem je osnova broj 8; brojevi se izražavaju znamenkama 0 7; osmični, usp. binarni (2), dekadski (2), heksadecimalan… …   Hrvatski jezični portal

  • numerički — numèričkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na broj ili brojeve, koji je u obliku brojeva; brojčani, brojni SINTAGMA numerička analiza mat. grana matematike koja se bavi numeričkim rješavanjem problema nastalih u drugim granama matematike; u… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”