bròjčano

bròjčano
bròjčano pril. {{c=0}}u brojevima, brojem{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • brojčano — bròjčano pril. DEFINICIJA u brojevima, brojem ETIMOLOGIJA vidi broj …   Hrvatski jezični portal

  • dı̏gitālnī — dı̏gitāln|ī prid. 1. {{001f}}koji pokazuje mjere i veličine brojevima; brojčani, numerički [∼a štoperica; ∼i radio] 2. {{001f}}koji se odnosi na prste i tipke 3. {{001f}}inform. onaj koji podatke ima zapisano u obliku elektronskih bitova, binarno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mjȅrilo — sr 1. {{001f}}kriterij, mjera, ljestvica, skala, znak koji služi za ocjenu ili procjenu čega ili koga 2. {{001f}}pomagalo za mjerenje; mjerač 3. {{001f}}omjer ucrtane dužine u planu, nacrtu ili zemljovidu s odgovarajućom dužinom u prirodi… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȁcionālnī — nȁcionāln|ī prid. koji pripada naciji, koji se odnosi na naciju ∆ {{001f}}∼a knjižnica knjižnica u kojoj se prikupljaju i čuvaju primjerci svih važnih tiskovina objavljenih u nekoj državi; ∼a reprezentacija sport izabrana sportska ekipa… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȍrāst — m 1. {{001f}}a. {{001f}}povišenje [∼ vodostaja] b. {{001f}}brojčano povećanje [∼ nataliteta] 2. {{001f}}a. {{001f}}jačanje, pojačavanje u stupnju intenziteta [∼ strujnog napona] b. {{001f}}razvitak, razvoj [∼ industrijske proizvodnje] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • príkaz — m 1. {{001f}}prikazivanje, predstavljanje čega tekstom (usmeno/pismeno), brojčano ili grafički [dati ∼] 2. {{001f}}kratka kritička ocjena, recenzija kakvog znanstvenog ili umjetničkog djela 3. {{001f}}psih. stvarna slika, reprodukcija u svijesti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • račùnalo — sr 1. {{001f}}sprava ili uređaj koji služi za računanje i obrađivanje brojčano iskazanih podataka 2. {{001f}}a. {{001f}}pov. pomagalo za računanje [mehaničko ∼ (abak); logaritamsko ∼] b. {{001f}}kompjuter [elektroničko ∼] c. {{001f}}{{c=1}}v.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šifrator — šìfrātor (šifrȃtor) m DEFINICIJA tehn. uređaj kojim se automatski šifriraju brojčano slovni tekstovi i potom odašilju telekomunikacijskim kanalima ETIMOLOGIJA vidi šifra …   Hrvatski jezični portal

  • računalo — račùnalo sr DEFINICIJA 1. sprava ili uređaj koji služi za računanje i obrađivanje brojčano iskazanih podataka 2. a. pov. pomagalo za računanje [mehaničko računalo (abak); logaritamsko računalo] b. kompjuter [elektroničko računalo] c. v. računar… …   Hrvatski jezični portal

  • nacionalni — nȁcionālnī prid. DEFINICIJA koji pripada naciji, koji se odnosi na naciju SINTAGMA nacionalna knjižnica knjižnica u kojoj se prikupljaju i čuvaju primjerci svih važnih tiskovina objavljenih u nekoj državi; nacionalna pisma u paleografiji naziv za …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”