bròjitelj

bròjitelj
bròjitelj m {{c=0}}1. {{001f}}a. {{001f}}{{/c}}refer. {{c=0}}onaj koji sada broji b. {{001f}}{{/c}}gener. {{c=0}}onaj kojemu je zanimanje da broji; brojilac 2. {{001f}}{{/c}}tehn., {{c=1}}v. {{ref}}brojilo{{/ref}} {{/c}}{{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}mat., {{c=1}}v. {{ref}}brojnik{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • brojitelj — bròjitelj m DEFINICIJA 1. a. refer. onaj koji sada broji b. gener. onaj kojemu je zanimanje da broji; brojilac 2. tehn., v. brojilo 3. mat., v. brojnik ETIMOLOGIJA vidi broj …   Hrvatski jezični portal

  • bròjilac — m 〈G ioca, N mn ioci〉, {{c=1}}v. {{ref}}bròjitelj{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bròjāč — m (brojàčica ž) 〈G brojáča〉 1. {{001f}}onaj koji broji [∼ u banci]; brojitelj, brojilac 2. {{001f}}sprava za mjerenje čega (utroška energije); sat, mjerilo, brojilo [električni ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skrutator — skrùtātor (skrutȃtor) m DEFINICIJA 1. ispitivač, istraživač, usp. skrutinij (2) 2. brojitelj glasova, usp. skrutinij (3) ETIMOLOGIJA vidi skrutinij …   Hrvatski jezični portal

  • brojnik — brȏjnīk m <N mn īci> DEFINICIJA mat. dijeljeni broj, izraz ili funkcija u razlomku, djeljenik u razlomku (u razlomku 2/3 brojnik je 2, u a/b brojnik je a ako su a i b bilo koji realni brojevi, b različit od 0); brojitelj ETIMOLOGIJA vidi… …   Hrvatski jezični portal

  • brojiteljica — brojitèljica ž DEFINICIJA v. brojitelj (1) ETIMOLOGIJA vidi broj …   Hrvatski jezični portal

  • brojilac — bròjilac m <G ioca, N mn ioci> DEFINICIJA v. brojitelj ETIMOLOGIJA vidi broj …   Hrvatski jezični portal

  • brojilo — bròjilo sr DEFINICIJA v. brojač (2) [plinsko brojilo]; brojitelj ETIMOLOGIJA vidi broj …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”