ukrútiti

ukrútiti
ukrútiti (što, se) svrš. prez. ùkrūtīm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. ùkrūćen〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(što) {{c=0}}a. {{001f}}učiniti krutim b. {{001f}}zategnuti, stegnuti (mišiće) 2. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}a. {{001f}}stvrdnuti se, postati krut, nesavitljiv b. {{001f}}ukočiti se (o mišićima, žilama), izgubiti gipkost; ukočiti se, stati mirno ne mičući se (često od straha) 3. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}postati služben, držati se hladno, ukočeno, napraviti se važan, {{/c}}opr. (biti) prirodan, neusiljen, ležeran

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ukrutiti — ukrútiti (što, se) svrš. <prez. ùkrūtīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùkrūćen> DEFINICIJA 1. a. učiniti krutim b. zategnuti, stegnuti (mišiće) 2. (se) a. stvrdnuti se, postati krut, nesavitljiv b. ukočiti se (o mišićima, žilama), izgubiti… …   Hrvatski jezični portal

  • ukrućivati — ukrućívati (što, se) nesvrš. <prez. ukrùćujēm, pril. sad. ukrùćujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. ukrutiti ETIMOLOGIJA vidi ukrutiti …   Hrvatski jezični portal

  • lı̏pov — prid. koji je od lipe [∼ čaj] ⃞ {{001f}}(stajati) kao ∼ svetac stajati ukočeno i zbunjeno ili nekorisno; ukrutiti se, ukočiti se, uštogljiti se, uštapiti se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • okòštati — (∅, se) svrš. 〈prez. ām (se), pril. pr. āvši (se), prid. rad. okòštao〉 1. {{001f}}otvrdnuti i ukrutiti se, postati kao kost 2. {{001f}}pren. izgubiti životnost i kreativnost, stvaralačku snagu ustrajanjem u uvijek istim nazorima …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rashódati — (što, se) svrš. 〈prez. ràshōdām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. ràshōdān〉 1. {{001f}}(se) hodanjem razgibati tijelo, osloboditi tijelo slabe gibljivosti i drugih teškoća od pomanjkanja kretanja, opr. ukrutiti se, ukočiti se 2. {{001f}}(što) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ukrućívati — (što, se) nesvrš. 〈prez. ukrùćujēm (se), pril. sad. ukrùćujūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}ukrutiti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ukóčiti se — svrš. 〈prez. ùkōčīm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. ùkōčen〉 izgubiti mogućnost gibanja uslijed stezanja mišića, postati negibljiv, krut; ukrutiti se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • usjèdjeti se — svrš. 〈prez. usjèdīm se, pril. pr. ēvši se, prid. rad. usjèdio se〉 1. {{001f}}nasjediti se, predugo ostati sjedeći na istom mjestu; zasjesti 2. {{001f}}izgubiti gibljivost, ukrutiti se od dugog sjedenja …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • uštápiti se — svrš. 〈prez. ùštāpīm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. ùštāpljen〉 ekspr. razg. pejor. ukrutiti se, ukočiti se (kad treba raditi ili djelovati) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rashodati — rashódati svrš. <prez. ràshōdām, pril. pr. āvši, prid. trp. ràshōdān> DEFINICIJA 1. (se) hodanjem razgibati tijelo, osloboditi tijelo slabe gibljivosti i drugih teškoća od pomanjkanja kretanja, opr. ukrutiti (se), ukočiti 2. (što) hodanjem… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”