ukljúčiti se

ukljúčiti se
ukljúčiti se (u što, ∅) svrš. prez. -īm se, pril. pr. -īvši se, prid. trp. ùkljūčen〉 {{c=0}}ući u sastav, pridružiti se{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • uključiti — ukljúčiti se (u što, Ø) svrš. <prez. īm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. ùkljūčen> DEFINICIJA ući u sastav, pridružiti se ETIMOLOGIJA vidi uključiti …   Hrvatski jezični portal

  • ukljúčiti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. ùkljūčīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ùkljūčen, gl. im. uključénje〉 1. {{001f}}staviti u sastav, članstvo, dati pravo sudjelovanja u čemu 2. {{001f}}pritiskom i sl. staviti u upotrebu, učiniti da radi (aparat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • uključiti — ukljúčiti (koga, što, se) svrš. <prez. ùkljūčīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùkljūčen, gl. im. uključénje> DEFINICIJA 1. staviti u sastav, članstvo, dati pravo sudjelovanja u čemu 2. pritiskom i sl. staviti u upotrebu, učiniti da radi… …   Hrvatski jezični portal

  • inkorporírati — (koga, što) dv. 〈prez. inkorpòrīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}uključiti/uključivati (u neku cjelinu), unijeti/unositi (u veću jedinicu), uključiti što da postane sastavni dio; ujediniti, pripojiti/pripajati 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ukòpčati — (što, se) svrš. 〈prez. ām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. ‹kopčān〉 1. {{001f}}(što) spojiti, uključiti, priključiti (ob. u mrežu općeg izvora energije) 2. {{001f}}žarg. shvatiti, razumjeti 3. {{001f}}(se) ući u neku sredinu, uključiti se u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ušaltati — ùšaltati svrš. <prez. ām, pril. pr. āvši, prid. trp. ùšaltān> DEFINICIJA reg. 1. ukopčati, uključiti, spojiti, uklopiti 2. (se) pren. uklopiti se (u neku sredinu), uključiti se (u neki posao), pristupiti (nekom društvu); prilagoditi se… …   Hrvatski jezični portal

  • uštekati — ùštekati (što) svrš. <prez. ām, pril. pr. āvši, prid. trp. ùštekān> DEFINICIJA reg. 1. uključiti električnu napravu 2. (se) pren. a. razumjeti, shvatiti, skopčati b. uključiti se [uštekati u razgovor] ETIMOLOGIJA u + njem. (ein)stecken …   Hrvatski jezični portal

  • ukopčati — ukòpčati (se) svrš. <prez. ām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. ȕkopčān> DEFINICIJA 1. (što) spojiti, uključiti, priključiti (ob. u mrežu općeg izvora energije) 2. žarg. shvatiti, razumjeti 3. (se) ući u neku sredinu, uključiti se u… …   Hrvatski jezični portal

  • uključiv — ukljùčiv prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji se može uključiti u što ETIMOLOGIJA vidi uključiti …   Hrvatski jezični portal

  • uključivati — uključívati (koga, što, se) nesvrš. <prez. ukljùčujēm, pril. sad. ukljùčujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. uključiti ETIMOLOGIJA vidi uključiti …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”