ugráditi

ugráditi
ugráditi (što) svrš. prez. ùgrādīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. ùgrāđen〉 {{c=0}}1. {{001f}}postaviti trajno na odgovarajuće mjesto, tako da postane dio gradnje, konstrukcije uređaja i sl. 2. {{001f}}upotrijebiti kao građevinski materijal, uložiti kao materijal u gradnju 3. {{001f}}unijeti u duh i slovo teksta {{/c}}[∼ u zakon]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • ugraditi — ugráditi (što) svrš. <prez. ùgrādīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùgrāđen> DEFINICIJA 1. postaviti trajno na odgovarajuće mjesto, tako da postane dio gradnje, konstrukcije uređaja i sl. 2. upotrijebiti kao građevinski materijal, uložiti kao… …   Hrvatski jezični portal

  • ugradiv — ugràdiv prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji se da ugraditi ETIMOLOGIJA vidi ugraditi …   Hrvatski jezični portal

  • ugrađivati — ugrađívati (što) nesvrš. <prez. ugràđujēm, pril. sad. ugràđujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. ugraditi ETIMOLOGIJA vidi ugraditi …   Hrvatski jezični portal

  • betonírati — dv. 〈prez. betònīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. betònīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}ugraditi/ugrađivati betonsku smjesu 2. {{001f}}žarg. potvrditi/potvrđivati, osigurati/osiguravati (razliku u sportskom dvoboju koja vodi… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ugrađívati — (što) nesvrš. 〈prez. ugràđujēm, pril. sad. ugràđujūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}ugraditi{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ugràdiv — prid. 〈odr. ī〉 koji se da ugraditi …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • uzídati — uzída|ti (što) svrš. 〈prez. ùzīdām/ùzīđēm, pril. pr. āvši, prid. trp. ùzīdān〉 zidajući ugraditi, {{c=1}}usp. {{ref}}zidati (1a){{/ref}} ⃞ {{001f}}∼n u temelje pren. biti jedan od bitnih elemenata čega [(antifašistička borba ∼na je u temelje… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • betonirati — betonírati dv. <prez. betònīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. betònīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. ugraditi/ugrađivati betonsku smjesu 2. žarg. potvrditi/potvrđivati, osigurati/osiguravati (razliku u sportskom dvoboju koja …   Hrvatski jezični portal

  • Bach — (izg. bàh) DEFINICIJA 1. Alexander (1813 1893), ministar unutarnjih poslova Austro Ugarske Monarhije (1849 1859), provodio neoapsolutističke mjere 2. sjeverno njemačka obitelj glazbenika i skladatelja a. Carl Philipp Emanuel (1714 1788), sin… …   Hrvatski jezični portal

  • uzidati — uzídati (što) svrš. <prez. ùzīdām/ùzīđēm, pril. pr. āvši, prid. trp. ùzīdān> DEFINICIJA zidajući ugraditi [uzidan u temelje, pren. biti jedan od bitnih elemenata čega (antifašistička borba uzidana je u temelje suvremene Hrvatske)], usp.… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”