uglàvnōm

uglàvnōm
uglàvnōm pril. (čest.) {{c=0}}1. {{001f}}a. {{001f}}u većini slučajeva; najčešće b. {{001f}}najvećim dijelom; pretežno 2. {{001f}}u glavnim crtama; ukratko{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • uglavnom — uglàvnōm pril. (čest.) DEFINICIJA 1. a. u većini slučajeva; najčešće b. najvećim dijelom; pretežno 2. u glavnim crtama; ukratko ETIMOLOGIJA u + v. glavni …   Hrvatski jezični portal

  • Stjepan — Stjȅpān DEFINICIJA 1. v. 2. ime devetorice papa (3 11. st.), dvojice hrv. kraljeva, petorice ugarskih, odn. ugarsko hrv. kraljeva (10 13. st.), jednog engleskog kralja (12. st.), jednog poljskog kralja (S. Batory, 16. st.), trojice bosanskih… …   Hrvatski jezični portal

  • voda — vòda ž <N mn vȍde, G vódā> DEFINICIJA 1. kem. a. vodikov oksid, prozirna tekućina, u kemijski čistom stanju bez boje, mirisa i okusa; akva b. otopina i tekućina slična vodi, ob. po gustoći i izgledu 2. (mn) a. prirodne vodene mase jezera,… …   Hrvatski jezični portal

  • jezero — jȅzero1 sr DEFINICIJA prirodna ili umjetna udolina na kopnu u kojoj je voda stajaćica bez izravne veze s morem [akumulacijsko jezero; glacijalno jezero; krško jezero; planinsko jezero] ONOMASTIKA pr. (etnici): Jezérac (Šibenik), Jȅzerān (Ivanić… …   Hrvatski jezični portal

  • Croatia — …   Wikipedia

  • Demographics of Croatia — Population of Croatia (in thousands) from 1857–2011 Population: 4 290 612 (31 March 2011) …   Wikipedia

  • vı̏še — vı̏še1 (čega) prij. 1. {{001f}}(mjesto) povrh, iznad [stajati kome ∼ glave] 2. {{001f}}na povišenom mjestu; dalje i na većoj visini [stanujem ∼ Gupčeve zvijezde] ⃞ {{001f}}imati ∼ sreće nego pameti dobro proći usprkos svojoj nedoraslosti ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bijel — bijȇl prid. <odr. ī, komp. bjèljī> DEFINICIJA 1. koji ima bijelu boju, boju snijega, mlijeka i sl. [bijel bjelcat, razg. (pojačano značenje) vrlo bijel; potpuno bijel; u po bijela dana usred dana; danju, kad se sve vidi] 2. koji je u opreci …   Hrvatski jezični portal

  • kut — kȗt m <G kúta, N mn kútovi> DEFINICIJA 1. mat. dio ravnine omeđen dvjema zrakama (krakovi kuta) sa zajedničkom početnom točkom (vrh kuta); ako je istaknut poredak zraka, kut je orijentiran; ovisno o orijentaciji, razlikuju se nul kut i puni …   Hrvatski jezični portal

  • više — vȉše (čega) prij. DEFINICIJA 1. (mjesto) povrh, iznad [stajati kome više glave] 2. na povišenom mjestu; dalje i na većoj visini [stanujem više Gupčeve zvijezde] FRAZEOLOGIJA imati više sreće nego pameti dobro proći usprkos svojoj nedoraslosti ili …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”