udàrāljke

udàrāljke
udàrāljke ž mn 〈G -ā/-ī〉 glazb. {{c=0}}opći naziv za glazbene instrumente čiji se zvuk izaziva udaranjem drvenih ili čeličnih štapića i sl. (bubanj, zvono i dr.) {{/c}}[idiofone ∼; membranofone ∼]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • udaraljke — udàrāljke ž mn <G ā/ ī> DEFINICIJA glazb. opći naziv za glazbene instrumente čiji se zvuk izaziva udaranjem drvenih ili čeličnih štapića i sl. (bubanj, zvono i dr.) [idiofone udaraljke; membranofone udaraljke] ETIMOLOGIJA vidi udariti …   Hrvatski jezični portal

  • jazz — (izg. džȅz) m DEFINICIJA glazb. vrsta glazbe u 20. st. koja se razvila iz improviziranog muziciranja američkih crnaca; prevladavaju puhaći instrumenti i udaraljke, s mnogo improvizacija i s posebnim shvaćanjem ritma [jazz grupa; jazz klub; jazz… …   Hrvatski jezični portal

  • bàtić — m 1. {{001f}}dem. od bat 2. {{001f}}glazb. a. {{001f}}drveni štapić kojim se udara u bubanj, timpane i neke druge udaraljke b. {{001f}}dio glasovirskog mehanizma koji udara po žici da ova zatitra i tako proizvede ton …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • džȅz — m glazb. vrsta glazbe u 20. st. koja se razvila iz improviziranog muziciranja američkih crnaca; prevladavaju duhački instrumenti i udaraljke, s mnogo improvizacija i s posebnim shvaćanjem ritma [∼ grupa; ∼ klub; ∼ produkcija; ∼ scena] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lîra — lîr|a ž 1. {{001f}}glazb. pov. a. {{001f}}starogrčki trzalački instrument sličan gitari, ali manji od nje; simbol poezije [pjesnikova ∼a] b. {{001f}}gudački instrument s različitim brojem žica (s 5 ili s 9–16), u 16. st. dosegao je puni razvoj, a …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tȕš — tȕš1 m 〈N mn tùševi〉 1. {{001f}}vodena boja od čađi i pigmenata [kineski ∼; litografski ∼] 2. {{001f}}a. {{001f}}tehnika crtanja pomoću tuša b. {{001f}}crtež u toj tehnici 3. {{001f}}glazb. kratak svečani glazbeni pozdrav, ob. ga izvedu puhački… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šlagverk — šlàgverk m <N mn rci> DEFINICIJA reg. 1. satni mehanizam koji otkucava 2. glazb. zajednički naziv za udaraljke (bubnjevi, zvono, činele, timpane, itd.) ETIMOLOGIJA njem. Schlagwerk …   Hrvatski jezični portal

  • lira — lȋra ž DEFINICIJA 1. glazb. pov. a. starogrčki trzalački instrument sličan gitari, ali manji od nje, simbol poezije [pjesnikova lira] b. gudaći instrument s različitim brojem žica (s 5 ili s 9 16), u 16. st. dosegao je puni razvoj, a iščezava u… …   Hrvatski jezični portal

  • membranofoni — mȅmbranofōnī prid. DEFINICIJA ob. u: SINTAGMA membranofoni instrumenti glazb. udaraljke u kojih se ton proizvodi titranjem napete kože (membrane): bubanj, timpani, tamburin i sl. ETIMOLOGIJA v. membrana + fon (i) …   Hrvatski jezični portal

  • ksilofon — ksȉlofōn m <N mn ksilofóni> DEFINICIJA glazb. udaraljke s ob. 36 drvenih pločica ili valjaka poredana u 4 niza u koje se udara drvenim štapićima; ob. u jazz glazbi ETIMOLOGIJA ksilo + fon …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”