udružívānje

udružívānje
udružívānje sr gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}udruživati{{/ref}}, {{/c}}opr. razdruživanje

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • udruživanje — udružívānje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. udruživati 2. radnja koja nastaje kad se što udružuje [udruživanje rada i sredstava] ETIMOLOGIJA vidi udruga …   Hrvatski jezični portal

  • North Adriatic Ports Association — The North Adriatic Ports Association (NAPA) is an association of five North Adriatic seaports: Port of Koper, Port of Ravenna, Port of Rijeka, Port of Trieste and Port of Venice. Total troughput of the five NAPA ports is 101.44 million tonnes… …   Wikipedia

  • asocijácija — asocijácij|a ž 1. {{001f}}psih. vezivanje u svijesti jedne pojave s drugom [imati ∼e; pobuditi ∼e], {{c=1}}usp. {{ref}}asocirati{{/ref}} 2. {{001f}}term. udruga/udruženje/udruživanje, društvo, savez [∼a poduzeća; ∼a životinja u veće zajednice; ∼a …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fȗzija — ž 1. {{001f}}pol. ekon. stapanje, slijevanje u jedno; udruživanje, ujedinjavanje 2. {{001f}}fiz. reakcija između lakih atomskih jezgara u kojoj nastaju teže jezgre pri čemu se oslobađaju velike količine energije ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • koalícija — koalícij|a (∅, čega) ž 1. {{001f}}politički ili vojni savez više država radi ostvarivanja nekog dogovorenog programa [osnovati/sklopiti ∼u] 2. {{001f}}udruživanje političkih stranaka radi ostvarivanja nekog programa 3. {{001f}}općenito,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȗnija — ž 1. {{001f}}sjedinjenje, ujedinjenje, jedinstvo 2. {{001f}}a. {{001f}}pol. zajednica država ili nacija b. {{001f}}crkv. udruživanje crkava 3. {{001f}}mat. skupovna operacija koja dvama skupovima pridružuje skup čiji svaki element pripada bar… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • asocijacija — asocijácija ž DEFINICIJA 1. općenito: združivanje, spajanje, vezivanje 2. psih. vezivanje u svijesti jedne pojave s drugom [imati asocijacije; pobuditi asocijacije], usp. asocirati 3. term. udruga/udruženje/udruživanje [asocijacija poduzeća;… …   Hrvatski jezični portal

  • konsocijativizam — konsocijativìzam m <G zma> DEFINICIJA sociol. udruživanje u zajednicu, ujedinjavanje u savezništvo …   Hrvatski jezični portal

  • koalicija — koalícija (Ø, čega) ž DEFINICIJA 1. a. politički ili vojni savez više država radi ostvarivanja nekog dogovorenog programa [osnovati/sklopiti koaliciju] b. udruživanje političkih stranaka radi ostvarivanja nekog programa 2. općenito, neformalno… …   Hrvatski jezični portal

  • mobbing — (izg. mòbing) m DEFINICIJA sociol. 1. emotivno zlostavljanje na radnom mjestu, usp. bullying 2. udruživanje suradnika kako bi se intrigama, ponižavanjima i sl. istjeralo koga s radnog mjesta 3. općenito: zločesto uznemiravanje i napastovanje… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”