udomáćiti

udomáćiti
udomáćiti (se) svrš. prez. udòmāćīm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. udòmāćen〉 {{c=0}}postati domaći, blizak kao domaći čovjek ili ukućanin{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • udomaćiti — udomáćiti (se) svrš. <prez. udòmāćīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. udòmāćen> DEFINICIJA postati domaći, blizak kao domaći čovjek ili ukućanin ETIMOLOGIJA u + v. dom, domaći …   Hrvatski jezični portal

  • udomáčiti — im dov. (á ȃ) 1. narediti, da postane kaka divja žival domača: lovec je udomačil srno; ta žival se težko udomači / človek je udomačil govedo / ekspr. udomačiti rastlino 2. ekspr. narediti, da se kdo prilagodi novemu okolju: sodelavca so hitro… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • naturalizírati — naturalizíra|ti (koga, što, se) dv. 〈prez. naturalìzīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}a. {{001f}}(koga) dati/davati državljanstvo strancu b. {{001f}}(što) udomaćiti (biljke, životinje, ideje) 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • naturalizirati — naturalizírati (se) dv. <prez. naturalìzīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. a. (koga) dati/davati državljanstvo strancu b. (što) udomaćiti (biljke, životinje, ideje) 2. (se) udomaćiti se,… …   Hrvatski jezični portal

  • udomaćivati — udomaćívati (se) nesvrš. <prez. udomàćujēm (se), pril. sad. udomàćujūći (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA v. udomaćiti ETIMOLOGIJA vidi udomaćiti …   Hrvatski jezični portal

  • kòrijēnje — sr zb., {{c=1}}v. {{ref}}korijen{{/ref}} ⃞ {{001f}}pustiti ∼ iron. 1. {{001f}}ne znati otići iz posjeta, iz gostiju 2. {{001f}}udomaćiti se, ustaliti se na nekom položaju ili na nekom mjestu, u nekom boravištu itd.; vući ∼ (korijen) (odakle), {{c …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pùstiti — (koga, što) svrš. 〈prez. p‹stīm, pril. pr. īvši, prid. trp. p‹šten〉 1. {{001f}}a. {{001f}}prestati zadržavati silom, dati komu ili čemu slobodu [∼ pticu iz krletke] b. {{001f}}dopustiti komu da radi što želi [∼ dijete na izlet] c.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skrásiti se — svrš. 〈prez. skrȃsīm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. skrȃšen〉 smiriti se na jednom mjestu nakon lutanja, traženja i sl.; smiriti se, smjestiti se, srediti se, udomaćiti se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • udomaćívati — (se) nesvrš. 〈prez. udomàćujēm (se), pril. sad. udomàćujūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}udomaćiti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȗći — (úći) svrš. 〈prez. ȗđēm, pril. pr. ‹šāvši, imp. úđi, prid. rad. ‹šao〉, opr. izići 1. {{001f}}a. {{001f}}(∅, u što) krećući se dospjeti u kakav zatvoren, ograničen prostor, u unutrašnjost, u kakvu sredinu, zajednicu, doba života, djelatnost [∼ u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”