udavljènīk

udavljènīk
udavljènīk ž {{c=0}}({{/c}}udavljènica ž{{c=0}}){{/c}} 〈G udavljeníka, N mn udavljeníci〉 {{c=0}}onaj koji se davi, koji se udavio; utopljenik{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • udavljenik — udavljènīk ž <G udavljeníka, N mn udavljeníci> DEFINICIJA utopljenik ETIMOLOGIJA vidi udaviti …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”