tòplīnskī

tòplīnskī
tòplīnsk|ī prid. {{c=0}}koji se odnosi na toplinu, koji se izražava kao toplina
∆ {{001f}}{{/c}}∼a barijera {{c=0}}granica zagrijavanja oplate projektila i sl.; toplinski zid; {{/c}}∼i udar pat. {{c=0}}akutan oblik termoregulacijskog poremećaja, gubitak tjelesnih funkcija pod utjecajem topline; hipertermija; {{/c}}∼o zračenje fiz. {{c=0}}zračenje nekog tijela u infracrvenom dijelu spektra{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • toplinski — tòplīnskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na toplinu, koji se izražava kao toplina SINTAGMA toplinska barijera granica zagrijavanja oplate projektila i sl.; toplinski zid; toplinska crpka tehn. uređaj koji, utroškom energije, prenosi toplinu s… …   Hrvatski jezični portal

  • toplínski — a o prid. (ȋ) zastar. temperaturen: toplinske spremembe …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • specifičan — specìfičan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA 1. koji je precizno specificiran; definiran 2. koji je karakterističan za određeni specijes ili ga sadrži 3. koji se razlikuje od drugih; jedinstven, poseban, specijalan 4. koji je efikasan u… …   Hrvatski jezični portal

  • toplotni — tòplotnī prid. DEFINICIJA ob. u: SINTAGMA toplotni udar razg. toplinski udar, v. toplinski ETIMOLOGIJA vidi topao …   Hrvatski jezični portal

  • kapacìtēt — m 〈G kapacitéta〉 1. {{001f}}(čega) mogućnost primanja čega u sebe a. {{001f}}količina prostora, mjestā, kreveta itd. [∼ hotela; turistički ∼i] b. {{001f}}količina proizvoda koju može proizvesti stroj, pogon, tvornica itd. c. {{001f}}fiz.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȍdražāj — m psih. svaki izvanjski utjecaj (mehanički, toplinski, kemijski, električni) na osjetne receptore ili organe; izaziva živčano uzbuđenje praćeno specifičnim doživljajem [vizualni ∼; taktilni ∼; intenzivni ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tèrmičkī — tèrmičk|ī prid. koji se odnosi na toplinu, na temperaturu, koji se izražava kao toplina [∼a izolacija]; toplinski ∆ {{001f}}∼a obrada mijenjanje strukture i sastava metala i njihovih legura zagrijavanjem ili hlađenjem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tòplotnī — prid., ob. {{001f}}u: ∆ {{001f}}∼ udar razg., {{c=1}}v. {{ref}}toplinski ∆{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zóna — ž 1. {{001f}}ograničen dio neke površine, prostora (teritorija) ili tijela; pojas, područje [pješačka ∼; tropska ∼; erogena ∼] 2. {{001f}}područje administrativne podjele i dometa određenih zakona, propisa itd. prema drugom području gdje ih nema… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • atomski — àtōmskī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na atome, koji pokreće atomska energija [atomska centrala; atomska fizika; atomska jezgra; atomsko oružje] 2. pren. a. koji je vrlo malen; infinitezimalan b. koji je pun snage SINTAGMA atomska bomba vojn …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”