tòpiv

tòpiv
tòpiv prid. odr. -ī〉 {{c=0}}koji se topi {{/c}}[∼ u vodi; ∼ u kiselini]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • topiv — tòpiv prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji se topi [topiv u vodi; topiv u kiselini] ETIMOLOGIJA vidi topiti …   Hrvatski jezični portal

  • netopiv — netòpiv (netòpljiv) prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji se ne može otopiti, opr. topiv ETIMOLOGIJA ne + v. topiti, topiv …   Hrvatski jezični portal

  • netòpiv — prid. 〈odr. ī〉 koji se ne može otopiti, opr. topiv …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šèćer — m 1. {{001f}}kem. disaharid, kristalizirani organski kemijski spoj iz skupine ugljikohidrata izgrađen od po jedne molekule glukoze i fruktoze, slatkog okusa, topiv u vodi, čest sastojak biljaka i važan element hrane; slador 2. {{001f}}proizvod od …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • simpatikolitici — simpatikolìtici m mn <N simpatikolìtik> DEFINICIJA farm. sredstva koja suzbijaju eventualno negativne učinke nadražaja simpatičkoga živčanog sustava ETIMOLOGIJA v. simpatikus + grč. lytós: topiv …   Hrvatski jezični portal

  • šećer — šèćer m DEFINICIJA 1. kem. disaharid C12H22O11, kristalizirani organski kemijski spoj iz skupine ugljikohidrata izgrađen od po jedne molekule glukoze i fruktoze, slatkog okusa, topiv u vodi, čest sastojak biljaka i važan element hrane; slador 2.… …   Hrvatski jezični portal

  • -lit — lit2, litički, liza DEFINICIJA kao drugi dio riječi znači rastavljiv, razrješiv, rastvoran; raspadanje, otapanje; rastvaram, topim [elektrolit; dijaliza; pirolitički] ETIMOLOGIJA grč. lytós: topiv; lýsis: razrješenje, razgradnja …   Hrvatski jezični portal

  • tropin — tròpīn m <G tropína> DEFINICIJA kem. C8H15NO, bijeli kristalasti otrovni alkaloid, topiv u vodi, ob. se dobiva hidrolizom atropina …   Hrvatski jezični portal

  • tartrazin — tartràzīn m <G tartrazína> DEFINICIJA tisk. umjetno bojilo, narančastocrveni prah, topiv u vodi; upotrebljava se za bojadisanje želatinskih filtera ETIMOLOGIJA grč. Tártaros: Tartari + grč. ázōos: beživotni ≃ a 1 + zoo + in, v. tartarat …   Hrvatski jezični portal

  • acetisal — acetìsāl m <G acetisála> DEFINICIJA farm. poznati lijek, teško topiv u vodi, po sastavu jednak aspirinu; acisal ETIMOLOGIJA tvorničko ime proizvoda© ≃ acetil (o)salicilna kiselina, v. aspirin …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”