tìskārskī

tìskārskī
tìskārskī prid. {{c=0}}koji se odnosi na tìskare i tiskanje {{/c}}[∼ arak]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • tiskarski — tìskārskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na tìskare i tiskanje ETIMOLOGIJA vidi tiskati …   Hrvatski jezični portal

  • tiskárski — a o prid. (á) nanašajoč se na tiskarstvo ali tisk: tiskarski izdelki / tiskarski stroj; tiskarske barve / tipi tiskarskih črk; tiskarska tehnika / tiskarski delavec ∙ šalj. v zadnji številki nam je ponagajal tiskarski škrat je tiskarska napaka,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • stròj — strôja m (ȍ ó) 1. mehanična naprava, navadno kovinska, iz gibljivih in negibljivih delov, ki s pretvarjanjem energije omogoča, olajšuje, opravlja delo: stroji brnijo, ropotajo; stroj stoji, teče; izključiti, pognati, ustaviti stroj; namestiti,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • tiskóven — vna o prid. (ọ̄) nanašajoč se na tisk, tiskanje: tiskovni stroški; tiskovna naročila / tiskovni predstavnik; poročilo kitajske tiskovne agencije; tiskovna konferenca konferenca, na kateri daje predstavnik oblasti, organizacije ali pomembna… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • válj — a m (ā) 1. geom. telo, ki ga omejujeta dva kroga in plašč: premer, prostornina valja / enakostranični valj katerega osni presek je kvadrat 2. predmet take ali podobne oblike: nažagati iz debla valje; spraviti tovor na vozilo na valjih, po valjih; …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • zaklópen — pna o prid. (ọ̑) knjiž. sklopen: zaklopna miza, postelja ● zastar. zaklopni nož zaklepni nož; star. zaklopna vrata pri svinjaku loputna vrata ◊ agr. zaklopno gnezdo gnezdo za kontrolo izvora znesenega jajca z vratci, ki se po prihodu kokoši… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • ȁrak — m 〈G ȁrka, N mn ȁrci, G ākā〉 1. {{001f}}jedinica za mjeru papira; komad papira za pisanje od dva lista, četiri stranice 2. {{001f}}tisk. veliki list papira koji se presavija tako da se dobije 16 stranica [tiskarski ∼] ∆ {{001f}}autorski ∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gràfičār — m (gràfičārka ž) onaj koji se bavi grafikom: 1. {{001f}}umjetnik koji radi grafike 2. {{001f}}tiskarski radnik; tipograf …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȁmenotīsak — m 〈G ska, N mn sci〉 tiskarski postupak prenošenja otiska na papir pomoću kamena; litografija …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rotácija — ž 1. {{001f}}a. {{001f}}obrtanje nekog tijela oko svoje osi [∼ Zemlje] b. {{001f}}mat. izometrija ravnine s nepomičnom točkom O (centar rotacije) svakoj točki A pridružuje točku A’ tako da su dužine OA i OA’ jednake, a kut koji zatvaraju jednak… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”