tìskār

tìskār
tìskār m {{c=0}}({{/c}}tiskàrica ž{{c=0}}){{/c}} 〈G tiskára〉 {{c=0}}vlasnik tiskare; štampar{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • tiskar — tìskār m <G tiskára> DEFINICIJA vlasnik tiskare; štampar ETIMOLOGIJA vidi tiskati …   Hrvatski jezični portal

  • tiskár — ja m (á) 1. kdor se poklicno ukvarja s tiskanjem: zaposlil se je kot tiskar; tiskarji in knjigovezi / tiskarji ponarejenih dolarjev / tekstilni tiskar ♦ tisk. tiskar na rotacijskem stroju 2. nekdaj lastnik tiskarne: bil je založnik in tiskar …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Kralitzer Bibel — Titelblatt Die Kralitzer Bibel (tschechisch Bible kralická) ist die bekannteste Übersetzung des Alten und Neuen Testaments ins Tschechische. Sie wurde in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Südmähren gedruckt. Inhaltsverzeichnis …   Deutsch Wikipedia

  • štàmpār — m 〈G štampára〉 stručnjak u štampanju; tiskar, tipograf …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • štampar — štàmpār m <G štampára> DEFINICIJA stručnjak u štampanju; tiskar, tipograf ETIMOLOGIJA vidi štampa …   Hrvatski jezični portal

  • štampadur — štampàdūr m <G štampadúra> DEFINICIJA reg. fam. zast. tiskar, tipograf, štampar, grafičar ETIMOLOGIJA mlet. stampadòr, tal. stampatore …   Hrvatski jezični portal

  • šapirograf — šapirògraf m DEFINICIJA tehn. stroj za ručno umnožavanje tekstova ili crteža ETIMOLOGIJA rus. A. Šapiro, izumitelj stroja, ruski tiskar + graf …   Hrvatski jezični portal

  • Tallis — (izg. tȅlis), Thomas (o.1510 1585) DEFINICIJA engleski skladatelj, orguljaš kraljevske kapele, tiskar nota i spisa o glazbi, autor prvih skladbi anglikanske crkvene glazbe na engleskom jeziku …   Hrvatski jezični portal

  • Baromić — Bàromić, Blaž (nakon 1440 1505) DEFINICIJA senjski kanonik, prvi poznati tiskar na hrv. području (Senjski glagoljski misal 1494) …   Hrvatski jezični portal

  • Paltašić — Pàltašić, Andrija (o.1450 o.1500) DEFINICIJA tiskar i izdavač u Veneciji, rodom iz Kotora; njegova izdanja se ubrajaju među najuspjelije knjige ranoga mletačkog tiskarstva …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”