tìranin

tìranin
tìranin m 〈N mn tìrani〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}pol. {{c=0}}vladar koji vlada samovoljno, nasilnički; despot 2. {{001f}}{{/c}}pol. {{c=0}}onaj koji grubo primjenjuje vlast ne obazirući se na zakone ili se grubo odnosi prema nižima i mlađima 3. {{001f}}okrutan, nemilosrdan, bezobziran čovjek; nasilnik
{{/c}}✧ {{001f}}grč.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • tiranin — tìranin m <N mn tìrani> DEFINICIJA 1. pol. vladar koji vlada samovoljno, nasilnički; despot 2. pol. onaj koji grubo primjenjuje vlast ne obazirući se na zakone ili se grubo odnosi prema nižima i mlađima 3. pren. okrutan, nemilosrdan,… …   Hrvatski jezični portal

  • tiranizirati — tiranizírati (koga) nesvrš. <prez. tiranìzīrām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. vladati kao tiranin 2. postupati s kim ili ponašati se kao što bi to tiranin činio ETIMOLOGIJA vidi tiranin …   Hrvatski jezični portal

  • tiranizírati — (koga) nesvrš. 〈prez. tiranìzīrām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}vladati kao tiranin 2. {{001f}}postupati s kim ili ponašati se kao što bi to tiranin činio …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tiranski — tìranski pril. DEFINICIJA kao tiranin, na način tiranina ETIMOLOGIJA vidi tiranin …   Hrvatski jezični portal

  • dáhija — m 〈N mn e, G dȁhījā〉 pov. 1. {{001f}}odmetnik od osmanske vlasti, silnik koji se ne drži zakona; tiranin 2. {{001f}}pejor. janjičarski starješina poč. 19. st. u Srbiji [ustanak ∼] ✧ {{001f}}tur …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dèspot — (dȅspot) m 1. {{001f}}pov. a. {{001f}}carski pokrajinski namjesnik u Bizantu b. {{001f}}naslov nekih srpskih vladara krajem 14. i u 15. st. 2. {{001f}}pren. vladar koji vlada samovoljno i okrutno; apsolutist, tiranin ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dìktātor — m (dìktātorica ž) 1. {{001f}}pov. u Rimu, jedna od javnih službi koju imenuje konzul u kritičnim okolnostima, daje apsolutnu, ali privremenu vlast (do opoziva) 2. {{001f}}pol. onaj koji vlada neograničenom vlašću nekom zemljom; apsolutist, silnik …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gȍrī — prid. komp. od loš i od zao 1. {{001f}}koji je lošiji [još ∼ sir; ∼ kruh; ∼ posao] 2. {{001f}}koji je više zao [još ∼ tiranin] ⃞ {{001f}}∼ od gorega nijedan ne valja, ne zna se koji je gori …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • hàrambaša — m 〈N mn e〉 1. {{001f}}pov. a. {{001f}}starješina pandura (ob. osmanskih) b. {{001f}}onaj koji vodi hajduke, vođa hajduka 2. {{001f}}term. vođa alkarskih momaka, {{c=1}}usp. {{ref}}alka{{/ref}} 3. {{001f}}pren. a. {{001f}}vrlo energična ženska… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tìranski — pril. kao tiranin, na način tiranina …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”