brȁtoljūblje

brȁtoljūblje
brȁtoljūblje {{c=0}}({{/c}}bratòljūblje{{c=0}}){{/c}} sr retor. {{c=0}}ljubav prema bratu, prema braći, prema bližnjemu; čovjekoljublje{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”