tèlūrīj

tèlūrīj
tèlūrīj {{c=0}}({{/c}}telȗrīj{{c=0}}){{/c}} m 〈G tèlūrija〉 kem. {{c=0}}element (simbol Te, atomski broj 52), metaloid, srebrnaste boje, u prirodi kao mineral telurit, telurov dioksid, nastao trošenjem zlatova telurida; spojevi su mu otrovni; zemljik{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • telurij — tèlūrīj1 (telȗrīj) m <G tèlūrija> DEFINICIJA kem. element (simbol Te, atomski broj 52), metaloid, srebrnaste boje, u prirodi kao mineral telurit, telurov dioksid, nastao trošenjem zlatova telurida; spojevi su mu otrovni; telur, zemljik… …   Hrvatski jezični portal

  • telurij — tèlūrīj2 (telȗrīj) m DEFINICIJA astron. sprava koja zorno prikazuje okretanje Zemlje oko Sunca i Mjeseca oko Zemlje ETIMOLOGIJA engl. tellurion ≃ lat. tellus: zemlja …   Hrvatski jezični portal

  • telúrij — a m (ū) astr. priprava za ponazoritev kroženja Lune okrog Zemlje in obeh teles okoli Sonca …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • zèmljīk — m 〈G zemljíka〉 kem. zast., {{c=1}}v. {{ref}}telurij{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zemljik — zèmljīk m <G zemljíka> DEFINICIJA kem. zast., v. telurij ETIMOLOGIJA vidi zemlja …   Hrvatski jezični portal

  • telurni — tèlurnī prid. DEFINICIJA koji pripada teluru ETIMOLOGIJA vidi telurij …   Hrvatski jezični portal

  • telurski — tèlūrskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na zemlju ETIMOLOGIJA vidi telurij …   Hrvatski jezični portal

  • telur — tèlūr m DEFINICIJA v. telurij …   Hrvatski jezični portal

  • halkogeni — hȁlkogēnī prid. DEFINICIJA kem. zajednički pridjev za podskupinu elemenata periodnog sustava (halkogeni elementi: kisik, sumpor, selenij, telurij i polonij), povezanih određenim zajedničkim odlikama ETIMOLOGIJA halko + gen (i) …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”