tvŕditi

tvŕditi
tvŕditi (što) nesvrš. prez. tvȓdīm, pril. sad. -dēći, gl. im. -ŕđēnje〉 {{c=0}}iznositi što kao istinu, kazivati nešto kao potpuno provjereno, kao sigurno{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • tvrditi — tvŕditi (što) nesvrš. <prez. tvȓdīm, pril. sad. dēći, gl. im. ŕđēnje> DEFINICIJA iznositi što kao istinu, kazivati nešto kao potpuno provjereno, kao sigurno ETIMOLOGIJA vidi tvrd …   Hrvatski jezični portal

  • pȍsigūrno — pril. razg. sa sigurnošću (kad se što procjenjuje, ob. uz glagole reći, tvrditi i sl.) [∼ ne mogu reći; ne mogu tvrditi ∼]; zastalno, zasigurno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • posigurno — pȍsigūrno pril. DEFINICIJA razg. sa sigurnošću (kad se što procjenjuje, ob. uz glagole reći, tvrditi i sl.) [posigurno ne mogu reći; ne mogu tvrditi posigurno] ETIMOLOGIJA po + v. siguran …   Hrvatski jezični portal

  • ustvrditi — ustvŕditi (što) svrš. <prez. ùstvr̄dīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùstvr̄đen> DEFINICIJA postaviti (izreći i sl.) tvrdnju ETIMOLOGIJA uz + v. tvrditi, tvrditi …   Hrvatski jezični portal

  • govòriti — (∅, što) nesvrš. 〈prez. gòvorīm, pril. sad. rēći, gl. im. rēnje〉 1. {{001f}}imati sposobnost prenošenja poruke riječima; zboriti 2. {{001f}}riječima iznositi neki smisao (tekst, obično bez predloška, za razliku od čitati) 3. {{001f}}najavljivati… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • klêti se — nesvrš. 〈prez. kùnēm se, pril. sad. kùnūći se, prid. rad. klȅo se/klêla se ž〉 tvrditi da je što istina zazivajući koga ili što (ob. neku svetinju) kao svjedoka ili zalog [∼ Bogom; ∼ majčinim grobom; ∼ životom; ∼ zdravljem] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nedvòsmisleno — pril. tako da ne ostavlja sumnju o tome što znači, što se želi, što će se tvrditi itd., potpuno jasno [∼ kazati; ∼ potvrditi (činjenice)]; nedvoumno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • negírati — (što) dv. 〈prez. nègīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}poricati počinjeno djelo, tvrditi da što nije počinjeno; nijekati 2. {{001f}}odricati točnost riječi sugovornika, osporavati što u cjelini; proturječiti 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • níje — 〈3. l. jd glagola biti〉, {{c=1}}v. {{ref}}nísam{{/ref}}, {{ref}}bı̏ti1{{/ref}} ⃞ {{001f}}∼ da (u dijaloškoj situaciji ili u vlastitom izlaganju blago se otklanja ono što nije moralo biti rečeno ili što se dopušta prije nego što se izrekne tvrdnja …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • právo — práv|o sr 1. {{001f}}a. {{001f}}ukupnost državnih i međunarodnih pravila koja uređuju životne odnose među ljudima i prema zajednici b. {{001f}}ono što pripada pravnoj osobi po odredbama pravnih propisa 2. {{001f}}ukupnost zakona i propisa koji se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”