tvôran

tvôran
tvôr|an prid. odr. -rnī〉 {{c=0}}koji tvori; djelotvoran
∆ {{001f}}{{/c}}∼ni napad {{c=0}}fizički napad, nasilje{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • tvoran — tvȏran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA koji tvori, koji čini što, koji je djelotvoran SINTAGMA tvorni napad fizički napad, nasilni čin, nasilje; tvorni uzrok fil. počelo koje svojim djelovanjem utječe na bivanje kontingentnog bića ili čini da… …   Hrvatski jezični portal

  • zlȍtvōran — prid. 〈odr. rnī〉 koji sadrži svojstva zlotvora, koji je djelo zlotvora …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tvôrno — pril. na tvoran način; djelotvorno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • simbolotvoran — sȉmbolotvōran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA kojemu je svojstveno da stvara simbole, koji se pretače u jezik simbola, koji stvara svijet simbola u društvu i pojmovnom svijetu [postoji simbolotvorna funkcija mozga] ETIMOLOGIJA v. simbol + v.… …   Hrvatski jezični portal

  • tvorno — tvȏrno pril. DEFINICIJA na tvoran, učinkovit način ETIMOLOGIJA vidi tvoriti …   Hrvatski jezični portal

  • generativan — gȅneratīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA koji se tiče rađanja, stvaranja novih naraštaja; proizvodan, rasplodan, razmnožan, rodilački, tvoran SINTAGMA generativna gramatika lingv. jezikoslovna teorija koja razjašnjava čovjekovu sposobnost da …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”