tȑka

tȑka
tȑk|a ž 〈D L tȑci, G mn tȓkā〉 {{c=0}}1. {{001f}}a. {{001f}}trk, trčanje b. {{001f}}velika žurba, jurnjava 2. {{001f}}{{/c}}sport {{c=0}}natjecanje, utakmica u brzini trčanja, borba za što brže stizanje na cilj {{/c}}[automobilske ∼e; konjske ∼e]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}utrka 3. {{001f}}{{/c}}(za čim) pren. {{c=0}}usredotočenje svih napora da se postigne neki cilj u konkurenciji s drugim {{/c}}[∼a za novcem]
{{c=0}}⃞ {{001f}}{{/c}}i mi konja za ∼u imamo, {{c=1}}v. {{ref}}konj ⃞{{/ref}}{{/c}}{{c=0}}; {{/c}}∼a jednoga konja pol. {{c=0}}situacija kad u političkim nadmetanjima postoji samo jedan ozbiljan kandidat, kad praktički najjači kandidat nema pravoga takmaca{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”