tròstrukōst

tròstrukōst
tròstrukōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉 {{c=0}}svojstvo onoga što je trostruko{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • trostrukost — tròstrukōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo onoga što je trostruko ETIMOLOGIJA vidi trostruk …   Hrvatski jezični portal

  • pȗt — pȗt1 ž 〈G p‹ti〉 1. {{001f}}ljudsko tijelo kao ukupnost vanjskih fizičkih svojstava i osjećajnosti [mlada ∼; gladna ∼] 2. {{001f}}boja kože [svijetla ∼; tamna ∼; crna ∼]; ten 3. {{001f}}tjelesnost, putenost, spolnost [∼ je slaba, a duh čvrst] pȗt2 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • put — pȗt [b] (III)[/b] (pútā) pril. čest. DEFINICIJA 1. u vezi s pridjevima, rednim brojevima i pokaznim zamjenicama pokazuje poredak u nizu drugih radnji ili zbivanja [ovaj put; posljednji put] 2. u vezi s glavnim brojevima, većim od dva, i drugim… …   Hrvatski jezični portal

  • trifibija — trifìbija ž DEFINICIJA trostrukost, trokrakost ETIMOLOGIJA tri + v. {{(amfi)bija>> …   Hrvatski jezični portal

  • triplicirati — triplicírati dv. <prez. triplìcīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> (što) DEFINICIJA trostruko uvećati/uvećavati; triplirati, potrostručiti, utrojiti ETIMOLOGIJA njem. triplizieren ← lat. triplicare; triplicitas:… …   Hrvatski jezični portal

  • triplicitet — triplicìtēt m <G triplicitéta> DEFINICIJA svojstvo onoga što ima tri dijela; trostrukost ETIMOLOGIJA vidi triplicirati …   Hrvatski jezični portal

  • tripleta — triplèta ž <G mn triplétā> DEFINICIJA 1. tri stvari, osobe, pojma itd. koji su iste vrste; troje 2. gram. riječ koja ima 3 usporedna pravilna oblika; tri mogućnosti, trostrukost (»za jedan više od dublete«) 3. knjiž. tri stiha s istim… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”