tròstruk

tròstruk
tròstruk prid. odr. -ī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji je sastavljen od tri struka, tri niti ili tri sloja, {{/c}}{{c=1}}usp. {{ref}}dvostruk{{/ref}}, {{ref}}četverostruk{{/ref}} {{/c}}{{c=0}}2. {{001f}}koji se tri puta ponavlja {{/c}}[∼i pobjednik; ∼i sudar]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • trostruk — tròstruk prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. sastavljen od tri struka, tri niti ili tri sloja, usp. dvostruk, četverostruk 2. koji se tri puta ponavlja [trostruki pobjednik; trostruki sudar] ETIMOLOGIJA tro + struk …   Hrvatski jezični portal

  • jednòstruk — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji je od samo jednog struka (biljka, konac) 2. {{001f}}koji nije presavijen i nije dvostruk, udvostručen, trostruk, utrostručen itd …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • trı̏partītān — trı̏partīt|ān prid. 〈odr. tnī〉 koji je sastavljen od tri dijela [∼na komisija]; trodijelan, trostruk ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • četveròstruk — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji je u četiri sloja, u četiri linije, {{c=1}}usp. {{ref}}dvostruk{{/ref}}, {{ref}}trostruk{{/ref}} 2. {{001f}}koji se obavlja, provodi, ostvaruje ili postoji na 4 načina [∼i prvak] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • utrostručiti — utròstručiti (što) svrš. <prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. utròstručen, gl. im. utrostručénje> DEFINICIJA 1. učiniti trostrukim (1+1+1), tri puta, trostruko pojačati, uvećati 2. presaviti da bude u tri sloja, da postane trostruko deblji …   Hrvatski jezični portal

  • treble — (izg. trȅbl) m DEFINICIJA glazb. engleski naziv za najvišu dionicu troglasnog i kasnije višeglasnog stavka; superius, sopran ETIMOLOGIJA engl. ← srfr. ← lat. triplus: trostruk …   Hrvatski jezični portal

  • triploblasti — trȉploblāsti m mn DEFINICIJA biol. skupni naziv za višestanične organizme koji se razvijaju iz 3 zametna listića (vanjskog ektoderma, središnjeg mezoderma i unutarnjeg endoderma), usp. diploblasti ETIMOLOGIJA lat. triplex: trostruk + blast (i) …   Hrvatski jezični portal

  • trinaran — trȉnāran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA 1. koji je sastavljen od tri elementa; trojak, trostruk 2. mat. brojni sustav s bazom 3; u ovom se sustavu brojevi označavaju s »0«, »1« i »2«, usp. binarni (brojčani) sustav, v. binarni ETIMOLOGIJA lat …   Hrvatski jezični portal

  • tripartitan — trȉpartītān prid. <odr. tnī> DEFINICIJA koji je sastavljen od tri dijela; trodijelan, trostruk [tripartitna komisija] ETIMOLOGIJA lat. tripartitus ≃ tri + partitus: podijeljen ← partire: dijeliti …   Hrvatski jezični portal

  • tripla — trìpla ž <G mn tríplā> DEFINICIJA glazb. pov. 1. u menzuralnoj teoriji naziv za trostruko ubrzanje tempa 2. instrumentalni ples, popularan u Njemačkoj u 16. st. ETIMOLOGIJA lat. triplex: trostruk …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”