trȍšak

trȍšak
trȍš|ak m 〈G -ška, N mn trȍškovi〉 {{c=0}}1. {{001f}}izdavanje novca, utrošak novca; izdatak, rashod {{/c}}[baciti se (dati se) u ∼ak izložiti se, izlagati se velikim izdacima] {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}〈ob. mn {{c=0}}novac utrošen na što, količina utrošenog materijala, upotrijebljene radne snage itd. iskazana u novčanoj vrijednosti i ukupnom iznosu; utrošak
∆ {{001f}}{{/c}}∼kovi života ekon. {{c=0}}prosječni izdaci za uobičajeno uzdržavanje pojedinca ili obitelji tijekom određenog vremena
⃞ {{001f}}{{/c}}na svoj ∼ak {{c=0}}1. {{001f}}tako da sȃm plati(m) 2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}tako da sȃm snosim posljedice; {{/c}}o jednom ∼ku {{c=0}}istom prilikom, ujedno, usput, uzgred{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Translations of The Lord's Prayer — The Lord s Prayer is a common tool used to compare languages. Since the publication of the Mithridates booksTwo examples are Mithridates de differentis linguis , Conrad Gessner, 1555; and Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde mit dem Vater… …   Wikipedia

  • ra — ra·chid·i·an; ra·chi·form; ra·chi·glos·sa; ra·chil·la; ra·chi·o·dont; ra·chi·om·e·ter; ra·chi·on; ra·chis; ra·chis·chi·sis; ra·chit·ic; ra·chi·tis; ra·chit·o·mi; ra·cial; ra·cial·ism; ra·cial·ist; ra·cial·is·tic; ra·ci·al·i·ty; ra·cial·iza·tion;… …   English syllables

  • Norsk — Norwegisch (norsk) Gesprochen in Norwegen Sprecher 5 Millionen Linguistische Klassifikation Indogermanische Sprachen Germanische Sprachen Skandinavische Sprachen Norwegisch …   Deutsch Wikipedia

  • Norwegische Grammatik — Norwegisch (norsk) Gesprochen in Norwegen Sprecher 5 Millionen Linguistische Klassifikation Indogermanische Sprachen Germanische Sprachen Skandinavische Sprachen Norwegisch …   Deutsch Wikipedia

  • Norwegische Sprache — Norwegisch (norsk) Gesprochen in Norwegen Sprecher 5 Millionen Linguistische Klassifikation Indogermanische Sprachen Germanische Sprachen Nordgermanische Sprachen Norwegisch …   Deutsch Wikipedia

  • cor — cor·a·cid·i·um; cor·a·ci·idae; cor·a·cite; cor·a·cle; cor·a·co·bra·chi·a·lis; cor·a·coid·al; cor·a·co·ra·di·a·lis; cor·al·lig·e·na; cor·al·li·idae; cor·al·li·na; cor·al·li·na·ce·ae; cor·al·li·ta; cor·al·lite; cor·al·loid; cor·al·lo·rhi·za;… …   English syllables

  • er — er·i·an·thus; er·ic; er·i·ca; er·i·ca·ce·ae; er·i·cad; er·i·ca·les; er·i·ce·tal; er·i·ce·tic·o·lous; er·i·coid; er·i·co·phyte; erig·er·on; er·i·glos·sa; er·ik·ite; er·i·na·ceous; er·i·na·ceus; er·in·ite; er·i·nose; er·i·o·bot·rya;… …   English syllables

  • Re — Re; re·able; re·absorb; re·absorption; re·accept; re·access; re·accession; re·acclimatization; re·acclimatize; re·accommodate; re·accommodation; re·accounting; re·accredit; re·accreditation; re·acetylation; re·acknowledge; re·acquaint;… …   English syllables

  • Diminutive — In language structure, a diminutive,[1] or diminutive form (abbreviated dim), is a formation of a word used to convey a slight degree of the root meaning, smallness of the object or quality named, encapsulation, intimacy, or endearment.[2][3] It… …   Wikipedia

  • sa — ab·sa·ro·ka; ab·scis·sa; ac·cu·sa·tion; ac·cu·sa·ti·val; ac·cu·sa·trix; ace·tyl·sa·lic·y·late; ac·o·la·pis·sa; ad·ver·sa·tive; af·to·sa; aglos·sa; ahim·sa; alo·sa; al·sa·tia; ama·ga·sa·ki; am·bas·sa·dor; am·bas·sa·do·ri·al; am·bas·sa·dor·ship;… …   English syllables

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”