trȅšnjev

trȅšnjev
trȅšnjev {{c=0}}({{/c}}trȅšnjov{{c=0}}){{/c}} prid. {{c=0}}koji se odnosi na trešnju, od trešnjina drveta ili ploda {{/c}}[∼ cvijet]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”