trȅptāj

trȅptāj
trȅptāj m {{c=0}}1. {{001f}}a. {{001f}}jedan pokret očnih kapaka b. {{001f}}jedan pokret treperećeg tijela od polaska do povratka u isti položaj; oscilacija c. {{001f}}drhtaj (o glasu) 2. {{001f}}jedan svjetlosni signal (sprave za davanje signala brodovima){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”