trȁnscendentālan

trȁnscendentālan
trȁnscendentāl|an prid. odr. -lnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}fil. {{c=0}}a. {{001f}}koji je s onu stranu ili prije svakog iskustva, odnosi se na uvjete spoznavanja predmeta koji su po postanku prije iskustva, ali omogućuju iskustvo i svaku zbiljsku spoznaju; nadiskustven, prediskustven b. {{001f}}koji je iznad materijalnog svijeta i neovisan o njemu 2. {{001f}}koji se odnosi, koji pripada transcendenciji
∆ {{001f}}{{/c}}∼na filozofija {{c=0}}učenje koje zastupa stav da je »stvar o sebi« zauvijek nespoznatljiva upravo jer je transcendentna; {{/c}}∼na meditacija {{c=0}}metoda meditacije koja bi, uz pomoć različitih tehnika (ob. temeljenih na indijskoj filozofiji), trebala pomoći umu da prevlada sve misli i dođe u stanje blaženstva i potpunoga fizičkoga i psihičkog opuštanja{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”