trȁljav

trȁljav
trȁljav prid. odr. -ī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji nosi tralje; poderan, dronjav 2. {{001f}}koji je bez vrijednosti; slab, bijedan, jadan, loš {{/c}}[∼o znanje]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”