tranzitívnōst

tranzitívnōst
tranzitívnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}log. {{c=0}}izvedivost nekog trećeg odnosa iz dvaju drugih koji imaju po jedan član identičan (npr., ako je a=b, a b=c, onda je a=c) 2. {{001f}}{{/c}}gram. {{c=0}}svojstvo glagola da im radnja prelazi na objekt, da imaju direktan objekt (objekt u akuzativu); prijelaznost glagolske radnje{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • tranzitivnost — tranzitívnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. log. izvedivost nekog trećeg odnosa iz dvaju drugih koji imaju po jedan član identičan (npr., ako je a=b, a b=c, onda je a=c) 2. gram. svojstvo glagola da im radnja prelazi na objekt, da… …   Hrvatski jezični portal

  • tranzitívnost — i ž (ȋ) mat. lastnost, značilnost tranzitivnega: tranzitivnost relacije ♦ lingv. glagolska tranzitivnost glagolska prehodnost …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”