tȍtalitāran

tȍtalitāran
tȍtalitāran prid. odr. -rnī〉 {{c=0}}koji se zasniva na totalitarizmu, koji sadrži totalitarizam; koji ima ili obavlja potpunu političku kontrolu
{{/c}}✧ {{001f}}fr.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”