tȍp

tȍp
tȍp1 m 〈N mn tòpovi〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}vojn. {{c=0}}artiljerijsko oružje, vatreno oružje razmjerno široke cijevi kojim se na veće daljine ispaljuju eksplozivni hici, puni se granatama {{/c}}[poljski ∼; protuoklopni ∼; vodeni ∼] {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}šah razg. {{c=0}}figura u igri šaha; kula, toranj (T) 3. {{001f}}veći smotak (tuba) štofa, platna; u prodaji na metar 4. {{001f}}{{/c}}tehn. {{c=0}}uređaj u katodnoj cijevi koji proizvodi elektronski snop 5. {{001f}}{{/c}}žarg. {{c=0}}nedovoljna ocjena; jedinica
⃞ {{001f}}{{/c}}gluh kao ∼ {{c=0}}(u šali) sasvim gluh; {{/c}}kao da je pred ∼om letio {{c=0}}vrlo je otrcano odjeven, vrlo neuredan, ofucan, otrcan; {{/c}}kao iz ∼a {{c=0}}naglo, bez oklijevanja (odgovoriti, reći); {{/c}}u ∼ satjerati (baciti, staviti) {{c=0}}jako izgrditi, oštro napasti; {{/c}}zaspati, spavati kao ∼ {{c=0}}(u)tonuti u tvrd, dubok san, tvrdo zaspati, spavati
{{/c}}✧ {{001f}}tur.
————————
tȍp2 prid. indekl. razg. {{c=0}}nesamostalna riječ koja se piše s drugim riječima onako kako se one pišu u zn. najbolji, najkvalitetniji, vrhunski
∆ {{001f}}{{/c}}∼-forma {{c=0}}treningom dostignuta forma za postizanje najboljih rezultata u sportu ili u drugim djelatnostima vezanim uz fizičko stanje i procjenu gledalaca (politika, gluma, pjevanje itd.); {{/c}}∼-lista {{c=0}}lista najboljih ili najpopularnijih zabavnih pjesama, najčitanijih knjiga itd.
{{/c}}✧ {{001f}}engl.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”