tjȅlesnīk

tjȅlesnīk
tjȅlesnīk m 〈N mn -īci〉 crkv. {{c=0}}kvadratičan komad bijeloga lanenoga platna na koji se za vrijeme euharistijskoga slavlja stavlja kalež i posuda za hostije; kaporal{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”