težìna

težìna
težìn|a ž {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}fiz. {{c=0}}a. {{001f}}sila kojom na neko tijelo djeluje gravitacijsko polje Zemlje b. {{001f}}količina te sile izražena odgovarajućom mjerom 2. {{001f}}ozbiljnost, važnost, vrijednost {{/c}}[te riječi imaju ∼u] {{c=0}}3. {{001f}}težak osjećaj, osjećaj gađenja, muke i sl. {{/c}}[osjećam neku ∼u] {{c=0}}4. {{001f}}{{/c}}razg. {{c=0}}naziv za masu (posebno pri vaganju){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • težina — težìna ž DEFINICIJA 1. fiz. a. sila kojom na neko tijelo djeluje gravitacijsko polje Zemlje (težina je jednaka umnošku mase tijela i jačini gravitacijskog polja g koje je usmjereno prema centru Zemlje, kako je gravitacijsko polje različito na… …   Hrvatski jezični portal

  • težína — e ž (í) knjiž. teža: težina tovora / težina snega / težina krivde, prestopka velikost …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • vága — vág|a ž 〈D L i〉 1. {{001f}}tehn. sprava ili instrument za mjerenje težine (mase) [stolna ∼a; poštanska ∼a; decimalna ∼a; zakinuti na ∼i; staviti na ∼u]; tezulja 2. {{001f}}sport položaj u kojem je tijelo oslonjeno na jednu nogu, a druga je… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vaga — vága ž <D L i> DEFINICIJA 1. tehn. sprava ili instrument za mjerenje težine (mase) [stolna vaga; poštanska vaga; decimalna vaga; zakinuti na vagi; staviti na vagu]; tezulja 2. sport položaj u kojem je tijelo oslonjeno na jednu nogu, a druga …   Hrvatski jezični portal

  • tonáža — ž 1. {{001f}}nosivost izražena u tonama 2. {{001f}}a. {{001f}}pom. težina vode koju istiskuje plovilo; istisnina b. {{001f}}ukupan broj tona istisnine brodova u nekoj floti c. {{001f}}nosivost broda 3. {{001f}}podr. težina (o onome koji je debeo… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • atomski — àtōmskī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na atome, koji pokreće atomska energija [atomska centrala; atomska fizika; atomska jezgra; atomsko oružje] 2. pren. a. koji je vrlo malen; infinitezimalan b. koji je pun snage SINTAGMA atomska bomba vojn …   Hrvatski jezični portal

  • -bar — bar, bara, barički DEFINICIJA u drugom dijelu riječi znači težak, težina, koji teži, tlači [kilobar] ETIMOLOGIJA grč. barýs: težak; báros: težina, tlak …   Hrvatski jezični portal

  • tonaža — tonáža ž DEFINICIJA 1. nosivost izražena u tonama 2. a. pom. težina vode koju istiskuje plovilo; istisnina b. ukupan broj tona istisnine brodova u nekoj floti c. nosivost broda 3. podr. težina (o onome koji je debeo ili se naglo udebljao)… …   Hrvatski jezični portal

  • ВЕС СЦЕПНОЙ — усилие, приходящееся на ведущие оси движителя и определяющее величину тягового усилия (Болгарский язык; Български) сцепно тегло (припадащо се на задвижващи колела или на гьсенична верига) (Чешский язык; Čeština) adhezní tíže (Немецкий язык;… …   Строительный словарь

  • brȕto — prid. 〈indekl.〉 i pril. 1. {{001f}}trg. oznaka za težinu robe zajedno s ambalažom krat. Btto ili Bo; brutotežina 2. {{001f}}term. prihod, iznos novca bez odbitaka, opr. neto ∆ {{001f}}∼ dobit (dohodak) ekon. razlika ukupnog prihoda poduzeća i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”