termodinàmičkī

termodinàmičkī
termodinàmičk|ī prid. {{c=0}}koji se odnosi na termodinamiku {{/c}}[∼a temperatura]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • termodinamički — termodinàmičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na termodinamiku SINTAGMA termodinamička temperatura fiz., v. temperatura ; termodinamički principi fiz. načela koja govore o ponašanju energije u zatvorenim sustavima (npr. poput svemira), usp.… …   Hrvatski jezični portal

  • tefigram — tèfigram m DEFINICIJA meteor. termodinamički dijagram za grafičko određivanje meteoroloških veličina u procesima u zraku, osnovne veličine su temperatura (T) i logaritam potencijalne temperature (Θ) ETIMOLOGIJA konstr., v. temperatura + v. fi +… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”