bonapartìzam

bonapartìzam
bonapartìzam m 〈G -zma〉 {{c=0}}1. {{001f}}vladavina i stil samodržačke vladavine za vrijeme 1. i 2. Carstva u Francuskoj 2. {{001f}}{{/c}}pren. razg. {{c=0}}općenito, samodržački način vladanja, upravljanja i ponašanja vladajuće ličnosti; samodržavlje{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • bonapartizam — bonapartìzam m <G zma> DEFINICIJA 1. vladavina i stil samodržačke vladavine za vrijeme 1. i 2. Carstva u Francuskoj 2. pren. razg. općenito, samodržački način vladanja, upravljanja i ponašanja vladajuće ličnosti; samodržavlje ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

  • Napoleon — Napòleōn DEFINICIJA 1. I Bonaparte (1769 1821), francuski vojskovođa i car; general u ratovima Francuske revolucije; vojnim pučem 1799. postao diktatorom, a 1804. proglasio se carem; u osvajačkim ratovima pokorio više od pola Europe, dok 1812.… …   Hrvatski jezični portal

  • bonapartistički — bonapartìstičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na bonapartizam i bonapartiste ETIMOLOGIJA vidi Bonaparte …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”