televìzičnōst

televìzičnōst
televìzičnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉 {{c=0}}svojstvo osobe ili objekta snimanja da je prikladan za televiziju, da na televizijskom ekranu ostavlja dojam, da je fotogeničan za televiziju, da se preko ekrana dobro prati kao događaj{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • televizičnost — televìzičnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo osobe ili objekta snimanja da je prikladan za televiziju, da na televizijskom ekranu ostavlja dojam, da je fotogeničan za televiziju, da se preko ekrana dobro prati kao događaj… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”