tehnokràcija

tehnokràcija
tehnokràcija ž {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}pov. ekon. {{c=0}}pokret koji se razvio u SAD-u nakon 1929. s antikapitalističkim utopijskim projektom uređenja društva koje se povodi za znanjima, iskustvima i razvojnim planovima što ih u svojim vizijama nosi tehnička inteligencija 2. {{001f}}{{/c}}sociol. {{c=0}}shvaćanje da se upotrebom tehničkih sredstava postiže sreća čovjeka i rješavaju sva ljudska pitanja 3. {{001f}}{{/c}}sociol. ekon. {{c=0}}a. {{001f}}vladavina tehničkih stručnjaka, osobito znanstvenika i inženjera b. {{001f}}vladavina onih koji stručna znanja i intelektualnu sposobnost pretpostavljaju političkoj podobnosti i ideološkoj pravovjernosti{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • tehnokracija — tehnokràcija ž DEFINICIJA 1. pov. ekon. pokret koji se razvio u SAD u nakon 1929. s antikapitalističkim utopijskim projektom uređenja društva koje se povodi za znanjima, iskustvima i razvojnim planovima što ih u svojim vizijama nosi tehnička… …   Hrvatski jezični portal

  • tehnokracíja — e ž (ȋ) nav. slabš. 1. družbeni sloj, ki v politiki, gospodarstvu poudarja odločilno vlogo tehnike, proizvodnje: kritizirati tehnokracijo; mišljenje, težnje tehnokracije; birokracija in tehnokracija 2. uveljavljanje odločilne vloge tehnike,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • tehnokratski — tehnòkratski pril. DEFINICIJA kao tehnokrat, na način tehnokrata ETIMOLOGIJA vidi tehnokracija …   Hrvatski jezični portal

  • tehnokrat — tehnòkrat m DEFINICIJA pripadnik tehnokracije, onaj koji podržava tehnokratski princip upravljanja zemljom ETIMOLOGIJA vidi tehnokracija …   Hrvatski jezični portal

  • tehnokratica — tehnòkratica (tehnòkratkinja) ž DEFINICIJA v. tehnokrat ETIMOLOGIJA vidi tehnokracija …   Hrvatski jezični portal

  • tehnokratizirati — tehnokratizírati (Ø, što) dv. <prez. tehnokratìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA dati/davati tehnokratska obilježja čemu (nekom procesu odlučivanja, administrativnom aparatu i sl.) ETIMOLOGIJA vidi… …   Hrvatski jezični portal

  • tehnokratski — tehnòkratskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na tehnokrate ETIMOLOGIJA vidi tehnokracija …   Hrvatski jezični portal

  • tehnokrátstvo — a s (ȃ) redko tehnokracija, tehnokratizem: nevarnost tehnokratstva …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”