tašìzam

tašìzam
tašìzam m 〈G -zma〉 lik. {{c=0}}1. {{001f}}poentilistička slikarska tehnika kojoj je osnovni element izraza boja u obliku mrlje nanesene na platno 2. {{001f}}poč. 1950-ih smjer u modernom slikarstvu Europe; boja se nanosi na platno izravno iz tube kapanjem, prskanjem i tapkanjem u obliku mrlja, packi i pruga; istovremen s enformelom i apstraktnim ekspresionizmom
{{/c}}✧ {{001f}}fr.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • tašizam — tašìzam m <G zma> DEFINICIJA lik. 1. poentilistička slikarska tehnika kojoj je osnovni element izraza boja u obliku mrlje nanesene na platno 2. poč. 1950 ih smjer u modernom slikarstvu Europe; boja se nanosi na platno izravno iz tube… …   Hrvatski jezični portal

  • tašistički — tašìstičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na tašizam i tašiste ETIMOLOGIJA vidi tašizam …   Hrvatski jezični portal

  • tašìstičkī — prid. koji se odnosi na tašizam i tašiste …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tašist — tàšist (tašȉst) m DEFINICIJA onaj koji stvara u duhu tašizma ETIMOLOGIJA vidi tašizam …   Hrvatski jezični portal

  • tašistica — tàšistica (tàšistkinja) ž DEFINICIJA v. tašist ETIMOLOGIJA vidi tašizam …   Hrvatski jezični portal

  • Tobey — (izg. tòbi), Mark (1890 1976) DEFINICIJA američki suvremeni slikar; tašizam i kaligrafija kao stilska uporišta; primao poduku od kineskih slikara kaligrafije i zen slikarstva; zaštitni znak mreža igličastih zakrivljenih linija što se ukrštavaju… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”