tamnòput

tamnòput
tamnòput {{c=0}}({{/c}}tamnòputan{{c=0}}){{/c}} prid. odr. -ī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji pripada bijeloj rasi, ali je crnije puti; crnomanjast 2. {{001f}}koji pripada crnoj rasi{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • tamnoput — tamnòput (tamnòputan) prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji pripada bijeloj rasi, ali je crnije puti; crnomanjast 2. koji pripada crnoj rasi ETIMOLOGIJA tamno + v. put …   Hrvatski jezični portal

  • tamnoputost — tamnòputōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je tamnoput ETIMOLOGIJA vidi tamnoput …   Hrvatski jezični portal

  • crnòput — prid. 〈odr. ī〉 koji je crne puti; tamnoput (o bijelcu, čovjeku bijele rase) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tamnòputōst — ž osobina onoga koji je tamnoput …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • crnoput — crnòput prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji je crne puti; tamnoput (o bijelcu, čovjeku bijele rase) ETIMOLOGIJA crno + v. put …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”