talàmbas

talàmbas
talàmbas m glazb. {{c=0}}mali starinski bubanj u obliku metalne zdjele s razapetom kožom preko otvora
⃞ {{001f}}{{/c}}bez ∼a (objaviti i sl.) {{c=0}}bez velikog govora, bez reklame; {{/c}}udarati u ∼e, {{c=1}}v. {{ref}}bubanj ⃞{{/ref}}
{{/c}}✧ {{001f}}tur. arap., perz.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • talambas — talàmbas m DEFINICIJA glazb. mali starinski bubanj u obliku metalne zdjele s razapetom kožom preko otvora FRAZEOLOGIJA bez talambasa (objaviti i sl.) bez velikog govora, bez reklame; udarati u talambase udarati u bubanj, v. bubanj ETIMOLOGIJA tur …   Hrvatski jezični portal

  • talambasati — talambàsati (Ø) nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA dizati pretjeranu buku (kakvom novošću i sl.) ETIMOLOGIJA vidi talambas …   Hrvatski jezični portal

  • nakarada — nȁkarada ž DEFINICIJA ono što je ružno, nagrđeno, izopačeno; nagrda, nakaza, rugoba ONOMASTIKA pr. (nadimačko): Nȁkarada (Korenica) ETIMOLOGIJA tal. gnaccara, nacchera: talambas ← arap. naqqāra, v. nakere …   Hrvatski jezični portal

  • nakere — nàkere ž mn DEFINICIJA glazb. drveni kolutići koji se nataknu na prste pa se udaraju jedan o drugi, kao neka vrsta ritmičke pratnje uz pjesmu i ples; vrsta kastanjeta ETIMOLOGIJA tal. nacchera ← arap. naqqāra: bubanj, talambas …   Hrvatski jezični portal

  • daulbas — daùlbas m DEFINICIJA glazb. 1. bubanj u obliku čanka s razapetom kožom samo s jedne strane, nosi se obješen o kajišu na vratu; talambas 2. reg. zast. svaki bubanj ETIMOLOGIJA tur. ← arap. ṭabl: bubanj + perz. bāz: igrati …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”