talijànāš

talijànāš
talijànāš m {{c=0}}({{/c}}talijanàšica ž{{c=0}}){{/c}} 〈G talijanáša〉 pov. {{c=0}}onaj koji je u politici sklon prevlasti Talijana ili talijanskog jezika (u strukturama vlasti u Dalmaciji i Istri){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • talijanaš — talijànāš m <G talijanáša> DEFINICIJA pov. onaj koji je u politici sklon prevlasti Talijana ili talijanskog jezika (u strukturama vlasti u Dalmaciji i Istri) ETIMOLOGIJA vidi Italija …   Hrvatski jezični portal

  • talijanašica — talijanàšica ž DEFINICIJA v. talijanaš ETIMOLOGIJA vidi Italija …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”