tajànstven

tajànstven
tajànstven prid. odr. -ī〉 {{c=0}}1. {{001f}}u kojem ima nešto tajnovito, tajno, nejasno, nedokučivo; zagonetan 2. {{001f}}{{/c}}razg. {{c=0}}koji nešto prikriva, u držanju kojega se vidi da čuva tajnu; nepovjerljiv{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • tajanstven — tajànstven prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. u kojem ima nešto tajnovito, tajno, nejasno, nedokučivo; zagonetan 2. razg. koji nešto prikriva, u držanju kojega se vidi da čuva tajnu; nepovjerljiv ETIMOLOGIJA vidi tajiti …   Hrvatski jezični portal

  • mìstičan — mìstič|an prid. 〈odr. čnī〉 1. {{001f}}koji je prožet mistikom; otajstven, tajanstven 2. {{001f}}koji pripada, koji proizlazi iz neposrednog sjedinjavanja s Bogom ili posljednjom istinom 3. {{001f}}koji sadrži duh misterija; misteriozan ∆… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mı̏steriōzan — prid. 〈odr. znī〉 1. {{001f}}koji je svojstven misteriju, koji pripada, koji sadrži misterij 2. {{001f}}koji je težak ili ga je nemoguće shvatiti ili objasniti; tajanstven, zagonetan, nerazumljiv …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skròvit — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji se teško može naći [∼o mjesto] 2. {{001f}}ekspr. koji je čuvan u sebi, intiman, tajanstven, tajnovit (o osjećajima i pojmovima) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tajnòvit — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}u kojem ima nešto tajno, zagonetno; tajanstven (o pojavama itd.), opr. jasan, objašnjiv, čitljiv, razumljiv 2. {{001f}}koji nešto skriva (o osobi), opr. otvoren, javni …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tajànstveno — pril. na tajanstven način [on se drži ∼ ništa ne govori, nešto taji] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tajànstvenōst — ž svojstvo onoga što je tajanstveno, osobina onoga koji je tajanstven …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tȃjnī — tȃjn|ī prid. 1. {{001f}}a. {{001f}}koji ima svojstvo tajne, koji se čuva kao tajna [∼i pregovori; ∼i sporazum; ∼o glasovanje] b. {{001f}}koji se obavlja krišom, skriveno od drugih 2. {{001f}}za koji se ne zna [∼i pretinac]; skrovit, tajanstven,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zȁgonētan — prid. 〈odr. tnī〉 koji ima svojstvo zagonetke; tajanstven …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zàkučast — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}rij. a. {{001f}}koji je u obliku kuke; povijen b. {{001f}}zavojit 2. {{001f}}pren. nejasan, višesmislen, tajanstven, uvijen [∼ govor; ∼i razlozi] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”