sȗžanj

sȗžanj
sȗžanj m 〈G sȗžnja, N mn sȗžnji/s‹žnjevi, G s‹žānjā/s‹žnjēvā〉 ekspr. {{c=0}}1. {{001f}}onaj koji je utamničen; uznik 2. {{001f}}zarobljenik{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • sužanj — sȗžanj m <G sȗžnja, N mn sȗžnji/sȕžnjevi, G sȕžānjā/sȕžnjēvā> DEFINICIJA ekspr. 1. onaj koji je utamničen; uznik 2. zarobljenik ONOMASTIKA pr. (prema statusu): Súžnjević (270, Pakrac, Banija, Osijek) ETIMOLOGIJA ≃ slov. suženj ≃ su + v. uže …   Hrvatski jezični portal

  • sužanjstvo — sȗžanjstvo sr DEFINICIJA 1. pov. bibl. ropstvo Židova u Egiptu [egipatsko sužanjstvo] 2. stanje u kojem se nalazi sužanj; utamničenje, uzništvo ETIMOLOGIJA vidi sužanj …   Hrvatski jezični portal

  • sužanjski — sȗžanjski pril. DEFINICIJA kao sužanj, na način sužanja ETIMOLOGIJA vidi sužanj …   Hrvatski jezični portal

  • sȗžanjski — pril. kao sužanj, na način sužanja …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȗžanjstvo — sr 1. {{001f}}pov. bibl. ropstvo Židova u Egiptu [egipatsko ∼] 2. {{001f}}stanje u kojem se nalazi sužanj; utamničenje, uzništvo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȕznīk — m (ȕznica ž) 〈N mn īci〉 arh. 1. {{001f}}onaj koji je u uzama; zatvorenik, robijaš 2. {{001f}}retor. sužanj …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sužanjski — sȗžanjskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na sužnjeve ETIMOLOGIJA vidi sužanj …   Hrvatski jezični portal

  • zasužnjiti — zàsūžnjiti (koga, što) svrš. <prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. zàsūžnjen> DEFINICIJA učiniti sužnjem ETIMOLOGIJA za + v. sužanj …   Hrvatski jezični portal

  • uznik — ȕznīk m <N mn īci> DEFINICIJA arh. 1. zatvorenik, robijaš 2. retor. sužanj ETIMOLOGIJA vidi uza …   Hrvatski jezični portal

  • Vida — Vída, Viktor (1913 1960) DEFINICIJA hrv. pjesnik introvertirane lirike, ispovjedne poetske proze i tragičnog osjećaja života; u dvije za života objavljene zbirke (Svemir osobe, Sužanj vremena) zaokupljen je tugom samoće, promašenošću života,… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”