sȗmpornī

sȗmpornī
sȗmporn|ī prid. {{c=0}}koji se odnosi na sumpor, koji je od sumpora
∆ {{001f}}{{/c}}∼a kiselina kem. {{c=0}}bezbojna, uljasta, teška tekućina, najvažniji proizvod bazične kemijske industrije, neizostavna u nizu tehnoloških procesa; sulfatna kiselina; {{/c}}∼e kupke {{c=0}}terapijske kupke; {{/c}}∼i cvijet {{c=0}}sublimirani sumpor u formi finoga praha, upotrebljava se u medicini i poljodjelstvu{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • sumporni — sȗmpornī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na sumpor, koji je od sumpora SINTAGMA sumporna kiselina kem. H2SO4, bezbojna, uljasta, teška tekućina, najvažniji proizvod bazične kemijske industrije, neizostavna u nizu tehnoloških procesa; sulfatna… …   Hrvatski jezični portal

  • dı̏oksīd — m 〈N mn dioksídi〉 kem. anorganski spoj jednog atoma nekog elementa s dva atoma kisika [ugljični ∼; sumporni ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sùlfātnī — sùlfātn|ī prid. kem. koji sadrži, koji se sastoji od sulfata ∆ {{001f}}∼a kiselina sumporna kiselina, {{c=1}}usp. {{ref}}sumporni ∆{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sulfuriranje — sulfurírānje sr DEFINICIJA kem. postupak uvođenja u molekulu organskog spoja jedne ili više skupina koje sadržavaju sumporni atom …   Hrvatski jezični portal

  • sulfatni — sùlfātnī prid. DEFINICIJA koji sadrži, koji se sastoji od sulfata SINTAGMA sulfatna kiselina sumporna kiselina, v. sumporni ETIMOLOGIJA vidi sulfati …   Hrvatski jezični portal

  • dioksid — dȉoksīd m <N mn dioksídi> DEFINICIJA kem. anorganski spoj jednog atoma nekog elementa s dva atoma kisika [ugljični dioksid; sumporni dioksid] ETIMOLOGIJA di 2 + v. oksidi …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”