sȗd

sȗd
sȗd1 m 〈G súda, N mn sȕdovi〉 {{c=0}}1. {{001f}}a. {{001f}}mišljenje o kome ili o čemu; ocjena b. {{001f}}{{/c}}pravn. {{c=0}}sučev pravorijek 2. {{001f}}a. {{001f}}{{/c}}pravn. {{c=0}}državni organ koji vrši jurisdikciju {{/c}}[istražni ∼; drugostupanjski ∼] {{c=0}}b. {{001f}}{{/c}}meton. {{c=0}}zgrada u kojoj se nalazi i u kojoj zasjeda takva ustanova {{/c}}[općinski ∼; okružni ∼; vojni ∼] {{c=0}}3. {{001f}}općenito čovjek ili više ljudi koji sude {{/c}}[∼ zasjeda] {{c=0}}4. {{001f}}{{/c}}log. {{c=0}}iskaz kojim se što tvrdi ili poriče; sud se dijeli prema: a. {{001f}}kvaliteti {{/c}}[afirmativan ∼; negativan ∼; limitativan ∼] {{c=0}}b. {{001f}}modalitetu {{/c}}[problematičan ∼; asertoričan ∼; apodiktičan ∼] {{c=0}}c. {{001f}}opsegu/kvantiteti {{/c}}[univerzalni ∼; partikularni ∼; singularni ∼] {{c=0}}d. {{001f}}relaciji {{/c}}[kategorički ∼; hipotetički ∼; disjunktivni ∼] {{c=0}}e. {{001f}}strukturi {{/c}}[jednostavni ∼; složeni ∼; kopulativni ∼; konjunktivni ∼; divizivni ∼; disjunktivni ∼]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}disciplinski ∼ pravn. {{c=0}}poseban organ za prekršaje u službenoj dužnosti; {{/c}}posljednji (strašni) ∼ rel. bibl. {{c=0}}sud koji će suditi živima i mrtvima na koncu svijeta; {{/c}}prijeki ∼ pravn. vojn. {{c=0}}poseban sud koji u ratno vrijeme sudi po kratkom postupku; {{/c}}∼ časti {{c=0}}kolegijalna skupina unutar neke struke, društva itd. koja rješava pitanja koja zadiru u pojmove časnog obavljanja posla, dostojanstva struke i čuvanja ugleda pojedinca i profesije{{/c}}
————————
sȗd2 m 〈N mn sȕdovi/-i〉 reg., {{c=1}}v. {{ref}}posuda{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • sud — sud …   Dictionnaire des rimes

 • sud — [ syd ] n. m. inv. • XIIe; de l a. angl. suth, angl. mod. south 1 ♦ Celui des quatre points cardinaux qui est diamétralement opposé au nord, direction de l un des pôles. Se diriger vers le sud. ⇒ descendre. Mettre le cap au sud. Du nord au sud.… …   Encyclopédie Universelle

 • SUD CT — SUD Collectivités Territoriales La Fédération Nationale des syndicats SUD Collectivités Territoriales est une organisation syndicale française des personnels des collectivités territoriales (mairies, centre de gestion, conseil général...) et de… …   Wikipédia en Français

 • Sud ct — SUD Collectivités Territoriales La Fédération Nationale des syndicats SUD Collectivités Territoriales est une organisation syndicale française des personnels des collectivités territoriales (mairies, centre de gestion, conseil général...) et de… …   Wikipédia en Français

 • sud- — ⇒SUD , SUD, élém. de compos. I. Sud . Élém. entrant dans la constr. d adj. et de subst. comprenant 2, 3, 4 ou 5 élém.; les élém. suiv. sont des mots fr. désignant un point cardinal (ou le mot quart) ou une réalité géogr., ethnique, ling.; les… …   Encyclopédie Universelle

 • -sud — ⇒SUD , SUD, élém. de compos. I. Sud . Élém. entrant dans la constr. d adj. et de subst. comprenant 2, 3, 4 ou 5 élém.; les élém. suiv. sont des mots fr. désignant un point cardinal (ou le mot quart) ou une réalité géogr., ethnique, ling.; les… …   Encyclopédie Universelle

 • SUD — (homonymie) Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

 • sud — s.n. 1. Punct cardinal opus nordului, aflat în direcţia în care se îndreaptă Soarele la amiază în emisfera nordică; miazăzi, amiază. ♢ loc. adj. De sud = sudic. 2. Parte a globului pământesc, a unui continent, a unei ţări etc., aşezată spre sud… …   Dicționar Român

 • sud — (sud) s. m. 1°   Le midi, la partie du monde opposée au nord. Orléans est au sud de Paris. •   C était constamment le vent du sud presque en tourmente et une mer affreuse, BOUGAINV. Voy. t. II, p. 214.    L Amérique du Sud, la mer du Sud, avec… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • sud — s.m.inv., agg.inv. FO 1. s.m.inv., punto cardinale opposto a quello indicato dalla posizione della stella polare che, nell emisfero australe, è indicato dalla costellazione detta Croce del Sud: il vento del sud (simb. S) | la direzione indicata… …   Dizionario italiano

 • sud — SUD. s. m. Le Midi, la partie du monde opposée au Nord, au Septentrion. Le vaisseau courut tant de degrez vers le Sud. naviger du costé du Sud. un te lieu est au Sud de ce Royaume là. cette ville est du costé du Sud. cette province est située… …   Dictionnaire de l'Académie française

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”