sı̏gnatūrnī

sı̏gnatūrnī
sı̏gnatūrnī prid. {{c=0}}koji pripada, koji se odnosi na signaturu {{/c}}[∼ broj broj signature]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”