sútonskī

sútonskī
sútonsk|ī prid. {{c=0}}koji je dio sutona, koji je u sutonu, koji se odnosi na suton
∆ {{001f}}{{/c}}∼e zrake {{c=0}}svjetliji i tamniji pojasevi (zrake i njihove sjene) koji se čine da divergiraju poput lepeze iz položaja Sunca na zapadu kad prolaze pokraj vertikalnih oblačnih elemenata{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • sutonski — sútonskī prid. DEFINICIJA koji je dio sutona, koji je u sutonu, koji se odnosi na suton SINTAGMA sutonske zrake svjetliji i tamniji pojasevi (zrake i njihove sjene) koji se čine da divergiraju poput lepeze iz položaja Sunca na zapadu kad prolaze… …   Hrvatski jezični portal

  • Тресич-Павичич Антон — (Tresić Pavićić) хорватский поэт, журналист и политический деятель, сторонник славяно латинского сближения. Сборники стихотворений Т.: Glasovi s morja Jadranskoga , Nove Pjesme , Gjuli i Sumbuli , Sa kninske Tvrgjave , Vogjama , Valovi misli i… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • krepuskularan — krȅpuskulāran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA 1. koji se pojavljuje u predvečerje; sumračan, sutonski 2. pren. koji je u opadanju, na izmaku SINTAGMA krepuskularne zrake meteor. tamnoplave zrake, sjene oblaka smještenih pri obzoru ili ispod… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”