bogàtūn

bogàtūn
bogàtūn m 〈G bogatúna〉 pejor., {{c=1}}v. {{ref}}bogataš{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • bogatun — bogàtūn m <G bogatúna> DEFINICIJA pejor., v. bogataš ETIMOLOGIJA vidi bogat …   Hrvatski jezični portal

  • bogàtāš — m (bogatàšica ž) 〈G bogatáša〉 onaj koji je bogat; bogatun ∆ {{001f}}ratni ∼ onaj koji se obogatio špekulacijama u ratu, ratni profiter, krigsgeviner …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gàvan — m (gȁvānka ž) 1. {{001f}}u narodnoj predaji bogat čovjek, ali grub i nemilosrdan prema siromašnima, neznabožac 2. {{001f}}pejor. onaj koji mnogo ima; bogatun …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bogataš — bogàtāš m <G bogatáša> DEFINICIJA onaj koji je bogat; bogatun SINTAGMA ratni bogataš onaj koji se obogatio špekulacijama u ratu, ratni profiter, krigsgeviner ETIMOLOGIJA vidi bogat …   Hrvatski jezični portal

  • kasik — kàsīk m <G kasíka, N mn kasíci> DEFINICIJA 1. a. pov. indijanski poglavica u pretkolumbovskoj Americi b. načelnik indijanske općine u Srednjoj Americi 2. onaj koji je utjecajan, bogat; veleposjednik, bogatun ETIMOLOGIJA šp. cacique ← egz.… …   Hrvatski jezični portal

  • gavan — gàvan m DEFINICIJA 1. u narodnoj predaji bogat čovjek, ali grub i nemilosrdan prema siromašnima, neznabožac 2. pejor. onaj koji mnogo ima; bogatun ETIMOLOGIJA ≃ rus. gáved : neotesanac, polj. gawiedź: mala djeca, domaće životinje, lit. govija:… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”